Andra produkter

Lägga till en enhet

I dialogrutan Lägg till en enhet kan du lägga till en dator eller enhet till Kartan över nätverkssäkerhet manuellt genom att ge följande detaljer:

  • Namn på eller beskrivning av enheten

  • Enhetens IP-adress eller fysiska adress

Du kan lägga till en dator eller enhet oavsett anslutningsstatus för enheten. Enhetens namn får innehålla högst 15 alfanumeriska tecken.

Du kan använda följande format i rutan IP- eller fysisk adress :

IPv4-adress

172.16.0.0

IPv6-adress

fe80::12ac:fe44:192a:14cc

Fysisk adress

11-22-c3-5a-fe-a4

Värd som kan matchas

ftp.myfiles.com

De enheter som du lägger till manuellt i kartan över nätverkssäkerhet läggs även till i nätverket för pålitlighetskontroll. Om du vill visa enheterna som du har lagt till väljer du pålititlighetskontroll i listrutan Nätverksdetaljer. Du kan även redigera enhetsnamn.

Du kan inte redigera detaljerna för nätverket för pålitlighetskontroll.

Standardpålitlighetsnivån för enheterna som du lagt till i Karta över nätverkssäkerhet är Skyddad. Du kan dock ändra pålitlighetsnivån för enheten.

Om du litar på en enhet som inte är ansluten till ditt nätverk, utsätter du datorn för en potentiell säkerhetsrisk.

Om kartan över nätverkssäkerhet

Lägga till en enhet till Karta över nätverkssäkerhet

Visa enheter på Karta över nätverkssäkerhet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v9891251_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 24/03/2011