Andra produkter

Redigera enhetsdetaljer

Du kan ändra namn och kategori på en enhet som är tillgänglig på Karta över nätverkssäkerhet. Du kan välja kategorier som Allmän enhet, Bärbar dator, Medietillbehör eller Spelkonsol.

Det går inte att redigera kategorin för en enhet som lagts till manuellt. Som standard visar Norton 360 Online kategorin ANVÄNDARDEFINIERAD för manuellt tillagda enheter.

Fönstret Karta över nätverkssäkerhet visar olika ikoner beroende på den kategori du väljer. Ikonerna gör det lättare att identifiera enheterna i listan på nätverkskartan.

Så här redigerar du detaljerna om en enhet i ditt nätverk

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Mitt nätverk i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Klicka på Konfigurera i raden Karta över nätverkssäkerhet.

 4. Klicka på en enhetsikon på nätverkskartan i fönstret Karta över nätverkssäkerhet.

 5. Klicka på Redigera bredvid Enhetsnamn i området för enhetsinformation.

 6. Skriv in ett nytt namn i fältet Namn i fönstret Redigera enhetsinformation.

  Enhetens namn får innehålla högst 15 tecken.

 7. I listrutan Kategori klickar du på en av följande enhetskategorier:

  • ALLMÄN ENHET

  • STATIONÄR DATOR

  • BÄRBAR DATOR

  • SERVERDATOR

  • NÄTVERKSSKRIVARE

  • ROUTER/SWITCH

  • KABEL-/DSL-MODEM

  • MEDIEENHET

  • SPELKONSOL

  • HANDDATOR/MOBILTELEFON

  • ENHET FÖR NÄTVERKSLAGRING

  • WEBBKAMERA

  • Datorplatta

  • Musikspelare

  • Tv

 8. Klicka på OK.

Så här redigerar du namnet på en enhet du lagt till manuellt

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Mitt nätverk i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Klicka på Konfigurera i raden Karta över nätverkssäkerhet.

 4. Klicka på Pålitlighetskontroll i listrutan Nätverksdetaljer i fönstret Karta över nätverkssäkerhet.

 5. Välj en enhet som du har lagt till på nätverkskartan.

 6. Klicka på Redigera bredvid Enhetsnamn i området för enhetsdetaljer.

 7. Skriv in ett nytt namn i fältet Namn i dialogrutan Redigera enhetsdetaljer.

 8. Klicka på OK.

Visa enhetsdetaljer

Redigera nätverksdetaljer

Visa enheter på Karta över nätverkssäkerhet

Om kartan över nätverkssäkerhet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v9802266_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011