Andra produkter

Ändra pålitlighetsnivån för nätverket och enheterna

Pålitlighetsnivån avgör vilken tillgång enheterna i nätverket normalt har till din dator. Alla enheter i ditt nätverk som inte är uttryckligen Pålitliga eller Begränsade använder nätverkets pålitlighetsnivå. Nätverkets ursprungliga pålitlighetsnivå anges enligt datorns konfiguration.

Kontrollera att du endast ändrar enhetens pålitlighetsnivå till Helt pålitlig, om enheten är känd och ansluten till nätverket.

Följande villkor måste vara uppfyllda för pålitlighetsnivån Delad:

 • Datorn måste ha en IP-adress.

  Din dator har inte en allmän IP-adress om den inte är direkt ansluten till Internet.

 • Datorn ska vara ansluten till ett nätverk (LAN) via en säker anslutning.

 • Nätverket ska vara inställt som privat i Windows Vista.

Enhetens pålitlighetsnivå är Delad i alla följande exempel:

 • Datorn i nätverket har en eller flera mappar eller skrivare som delas

 • Datorn är Media Center-kompatibel (gäller exempelvis om du har Windows XP Media Center Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional eller Windows 7 Ultimate).

Om du använder ett trådlöst oskyddat nätverk är standardpålitlighetsnivån för alla enheter i nätverket Skyddad.

Enhetens pålitlighetsnivå är också beroende av pålitlighetsnivån för dess nätverk. Om du ändrar pålitlighetsnivån i ett nätverk tilldelas alla enheter som är anslutna till nätverket samma pålitlighetsnivå i Norton 360 Online. Norton 360 Online ändrar dock inte pålitlighetsnivån för enheter vars pålitlighetsnivå du ställt in manuellt.

Du kan ändra dessa inställningar om du vill ändra pålitlighetsnivån för följande grupper:

 • Ditt nätverk

 • Enheter som är anslutna till kartan över nätverkssäkerhet

Så här ändrar du pålitlighetsnivån för ditt nätverk

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Mitt nätverk i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Klicka på Konfigurera i raden Karta över nätverkssäkerhet.

 4. Klicka på Redigera till höger om Nätverksdetaljer i fönstret Karta över nätverkssäkerhet.

 5. I fönstret Redigera nätverksdetaljer klickar du på Redigera bredvid Pålitlighetsnivå.

  Du kan granska nätverksdetaljerna i fönstret Redigera nätverksdetaljer innan du ändrar pålitlighetsnivån.

 6. Du väljer pålitlighetsnivå för ett nätverk genom att klicka på något av följande alternativ i fönstret Redigera nätverkets pålitlighetsnivå :

  HELT PÅLITLIG

  Lägger till nätverket till listan över pålitliga

  All nätverkstrafik som datorn tar emot från ett pålitligt nätverk filtreras och släpps igenom av brandväggen. Kända angrepp och virus övervakas däremot fortfarande. Välj endast det här alternativet om du är säker på att nätverket är helt säkert.

  DELAD

  Lägger till nätverket i listan Delad

  All nätverkstrafik som datorn tar emot från ett nätverk med nivån Delad filtreras. Tillåtelse ges endast för delade resurser på datorn som till exempel filer, mappar och skrivare. Välj det här alternativet om du vill att brandväggen ska skydda dig från all trafik förutom sådan som hör till fil- och skrivardelning.

  SKYDDAD

  Lägger till nätverket till listan över skyddade

  Ett nätverk har pålitlighetsnivån Skyddad när det inte har klassificerats som Pålitlig, Delad eller Begränsad. Du kommer fortfarande att vara skyddad från kända attacker och annan oväntad trafik.

  BEGRÄNSAD

  Lägger till nätverket i listan Begränsade

  Enheterna som finns i Begränsat nätverk kan inte kommunicera med datorn. Du kan fortfarande använda nätverket för att öppna webbplatser, skicka e-postmeddelanden eller överföra annan kommunikation.

 7. Klicka på OK.

Så här ändrar du pålitlighetsnivån för en enhet

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Mitt nätverk i fönstret Inställningar.

 3. Klicka på Konfigurera på raden Pålitlighetskontroll under Karta över nätverkssäkerhet.

 4. Gör något av följande i fönstret Karta över nätverkssäkerhet :

  • Du kan ändra pålitlighetsnivån för en enhet som du har lagt till manuellt i nätverket genom att klicka på den enheten.

  • Om du vill ändra pålitlighetsnivån för en manuellt tillagd enhet väljer du Anslutning till lokalt nätverk i listrutan Nätverksdetaljer och klickar sedan på enheten.

 5. Klicka på Redigera bredvid Pålitlighetsnivå i området för enhetsinformation.

 6. Du väljer pålitlighetsnivå för en enhet genom att klicka på något av följande alternativ i fönstret Redigera pålitlighetsnivå för enhet :

  HELT PÅLITLIG

  Lägger till en enhet till listan över helt pålitliga

  Helt pålitliga enheter övervakas endast för kända angrepp och virus. Välj det här alternativet endast om du är säker på att enheten är helt säker.

  BEGRÄNSAD

  Lägger till en enhet till listan över begränsade

  Begränsade enheter har ingen tillgång till din dator.

  ANVÄND NÄTVERKETS PÅLITLIGHET (pålitlighetsnivå)

  Lägger till en enhet i en standardpålitlighetsnivå

  Enheterna som tas bort från Helt pålitlig eller Begränsad pålitlighetsnivå får nätverkets standardpålitlighetsnivå. Nätverkets pålitlighetsnivå kan vara Helt pålitlig, Begränsad, Skyddad eller Delad.

 7. Klicka på OK.

  Norton 360 Online visar vilken pålitlighetsnivå begränsade enheter har på enhetens ikon.

Om kartan över nätverkssäkerhet

Visa enheter på Karta över nätverkssäkerhet

Hitta en dators IP-adress

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v9802264_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/03/2011