Andra produkter

Ta bort enheter från Karta över nätverkssäkerhet

I fönstret Karta över nätverkssäkerhet visas en lista över enheterna som är anslutna till ditt nätverk. Du kan ta bort en enhet eller dator från Karta över nätverkssäkerhet. Du kan rensa nätverkskartan från enheter och skapa en ny lista över enheter. Du kan exempelvis ta bort alla enheter som fanns i det tidigare nätverket innan du ansluter till ett nytt nätverk. Kontrollera att Fjärrövervakning har inaktiverats innan du rensar nätverkskartan. Det går inte att rensa nätverkskartan när Fjärrövervakning har aktiverats. Kontrollera även att du stängt fönstret Karta över nätverkssäkerhet innan du rensar nätverkskartan. Det går inte att rensa nätverkskartan om fönstret Karta över nätverkssäkerhet är öppet.

Norton 360 Online rensar bort manuellt tillagda enheter i nätverket för pålitlighetskontroll med utgångspunkt från deras pålitlighetsnivå. Enheter som har någon av pålitlighetsnivåerna Helt pålitlig eller Begränsad rensas inte bort.

När du tar bort en enskild enhet visas anslutna enheter igen nästa gång du öppnar fönstret Karta över nätverkssäkerhet. Enheter som inte är anslutna tas däremot bort permanent.

Så här tar du bort en enskild enhet

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Mitt nätverk i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Klicka på Konfigurera i raden Karta över nätverkssäkerhet.

 4. Gör något av följande i fönstret Karta över nätverkssäkerhet :

  • Om du vill ta bort en enhet från nätverket klickar du på enheten på nätverkskartan.

  • Om du vill ta bort en manuellt tillagd enhet väljer du Pålitlighetskontroll i listrutan Nätverksdetaljer och klickar sedan på enheten.

 5. Klicka på minustecknet under Totalt i nätverket till vänster i fönstret Karta över nätverkssäkerhet.

 6. Klicka på Ja i bekräftelserutan.

Så här rensar du Karta över nätverkssäkerhet

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Mitt nätverk i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Klicka på Rensa på raden Nätverkskarta under Karta över nätverkssäkerhet.

 4. Klicka på Ja i bekräftelserutan.

Inaktivera fjärrövervakning

Visa enheter på Karta över nätverkssäkerhet

Lägga till en enhet till Karta över nätverkssäkerhet

Om kartan över nätverkssäkerhet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v9802263_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 22/04/2011