Andra produkter

Visa enheter på Karta över nätverkssäkerhet

Fönstret Karta över nätverkssäkerhet ger en bildöversikt över enheterna i det nätverk som datorn är ansluten till. Du ser information om alla enheterna, exempelvis deras namn, säkerhetsstatus och IP-adress.

I fönstret Karta över nätverkssäkerhet visas dessutom säkerhetsstatus för följande datorer:

 • Datorn där du visar fjärrövervakningsstatusen (Min dator)

 • De datorer som fjärrövervakas

En enhets pålitlighetsnivå visas vid nedre kanten av ikonen på nätverkskartan.

Norton 360 Online visar enheterna i följande ordning:

 • Min dator

 • Enheter vars anslutningsstatus visar att de är anslutna

 • Enheter vars anslutningsstatus visar att de inte är anslutna

När du ansluter en ny enhet till nätverket uppdateras fönstret Karta över nätverkssäkerhet automatiskt så att enheten visas.

För att kunna öppna kartan över nätverkssäkerhet måste drivrutinen för Symantec Security först konfigureras. Du kan inte installera drivrutinen för Symantec Security medan du kör LiveUpdate. Du få antingen vänta tills Norton LiveUpdate har körts färdigt eller stänga av Norton LiveUpdate innan du installerar drivrutinen för Symantec Security.

Så här visar du enheter i kartan över nätverkssäkerhet

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Mitt nätverk i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Klicka på Fortsätt om fältet Produktkonfiguration visas.

  Produktkonfiguration visas första gången du klickar på Karta över nätverkssäkerhet. Via panelen Produktkonfiguration får du hjälp med att installera drivrutinen för Symantec Security som krävs för att visa kartan över nätverkssäkerhet. Under installationen av drivrutinen avbryts din nätverksanslutning tillfälligt.

 4. Klicka på Konfigurera under Karta över nätverkssäkerhet.

  Fönstret Översikt över nätverkssäkerhet öppnas. Där kan du visa en sammanfattning av funktionerna i kartan över nätverkssäkerhet. Fönstret Översikt över nätverkssäkerhet visas i följande situationer:

  • när du öppnar fönstret Karta över nätverkssäkerhet för första gången

  • när alternativet Välkomstruta vid start är markerat i fönstret Nätverksinställningar.

 5. Om fönstret Översikt över nätverkssäkerhet visas klickar du på OK.

  Om du inte vill att fönstret Översikt över nätverkssäkerhet ska visas i framtiden markerar du Visa inte igen innan du klickar på OK.

 6. I listrutan Nätverksdetaljer väljer du nätverket som innehåller den enhet som du vill visa information om.

Så här visar du information om en enhet i kartan över nätverkssäkerhet

 • Klicka på en enhetsikon i fönstret Karta över nätverkssäkerhet.

  Du kan bläddra med pilknapparna för att visa enheterna på listan i nätverkskartan.

  I området med enhetsinformation under nätverkskartan visas följande:

  Enhetsnamn

  Visar namnet på enheten

  Kartan över nätverkssäkerhet visar som standard NetBIOS-namnet för en dator. I följande fall visas dock enhetsnamnet som NY på kartan över nätverkssäkerhet:

  • Enheten har inget NetBIOS-namn.

  • Enheten har en aktiv brandvägg

  Du kan ändra enhetens namn i fönstret Redigera enhetsdetaljer.

  Nätverkskortets tillverkare

  Visar namnet på tillverkaren av enhetens nätverkskort

  Tillverkarens namn härleds ur datorns eller enhetens fysiska adress (kallas även eller MAC-adress).

  Kategori

  Visar vilken kategori enheten tillhör

  Ikonen enhetskategori ger detaljer om anslutningsstatus och säkerhetsstatus. I Norton 360 Online ges alla okända enheter etiketten NY och kategorin ALLMÄN ENHET.

  Denna kategori omfattar en mängd datorrelaterade enheter, som skrivare, medietillbehör och spelkonsoler.

  Du kan ändra enhetens kategori i fönstret Redigera enhetsdetaljer.

  Säkerhetsstatus

  Visar hur väl din dator är skyddad från hot, risker och skada

  Säkerhetsstatus visas endast för Min dator och för datorer som fjärrövervakas.

  Fjärrövervakning

  Visar anslutningsstatus för fjärrövervakning

  Status kan vara:

  • AV

  Du kan avaktivera fjärrövervakningen för en enskild dator eller för alla datorer du fjärrövervakar.

  Pålitlighetsnivå

  Visar den tilldelade åtkomstsnivån för en fjärrenhet för anslutning till din dator

  Den första pålitlighetsnivån sätts utifrån datorns konfiguration. Du kan ange pålitlighetsnivåer för alla enheter utom din egen dator ( Min dator ).

  Anslutning

  Visar anslutningens status

  Status kan vara:

  • UPPKOPPLAD

  • INTE UPPKOPPLAD

  Fysisk adress

  Visar datorns eller enhetens fysiska adress (kallas även MAC-adress (Media Access Control)).

  IP-adress

  Visar datorns eller enhetens IP-adress

  Om du ändrar en dators eller en enhets IP-adress så uppdateras adressen i fönstret Karta över nätverkssäkerhet när listan läses in på nytt.

Lägga till en enhet till Karta över nätverkssäkerhet

Redigera enhetsdetaljer

Ta bort enheter från Karta över nätverkssäkerhet

Om kartan över nätverkssäkerhet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v9802256_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/03/2011