Andra produkter

Karta över nätverkssäkerhet

Fönstret Karta över nätverkssäkerhet ger en bildöversikt över enheterna i det nätverk som datorn är ansluten till.

Med hjälp av fönstret

  • Säkerhetsstatus för datorerna i nätverket

  • Status för din trådlösa anslutning

  • Anslutningsstatus för enheterna i nätverket

  • Kända eller okända enheter eller inkräktare på nätverket.

Som standard visar fönstret Karta över nätverkssäkerhet NetBIOS-namnet. Men om datorn inte har något NetBIOS-namn, eller har en brandvägg som är aktiverad, så visas datornamnet som NYTT.

Fönstret Karta över nätverkssäkerhet har följande områden:

Område för nätverkskarta

Här visas en lista över de enheter som har upptäckts i ditt nätverk.

På nätverkskartan visas enheterna med ikoner, namn och säkerhetsstatus. Du kan bläddra med pilknapparna för att se alla enheter på listan i nätverkskartan.

På nätverkskartan visas enheterna i följande ordning:

  • Min dator

  • Enheter vars anslutningsstatus visar att de är anslutna

  • Enheter vars anslutningsstatus visar att de inte är anslutna

Område med enhetsdetaljer

Här visas information om var och en av de enheter som finns med på nätverkskartan.

Informationen innefattar enhetsnamn, nätverkskortets tillverkare, enhetskategori, fjärrövervakningsstatus, anslutningsstatus, fysisk adress och IP-adress. Du kan ändra enhetens namn och kategori i området med enhetsdetaljer. Du kan också avaktivera fjärrövervakning för datorer som är anslutna till hemnätverket.

Du kan också se om enheten har undantagits från intrångsskyddssökning.

Du kan även se och ändra pålitlighetsnivån för en enhet.

Område med nätverksdetaljer

Här visas säkerhetsstatus för nätverket.

I området med nätverksdetaljer kan du visa och ändra informationen om ditt nätverk. Du kan lägga till och ta bort enheter och visa det totala antalet enheter i nätverket. Du kan visa status för fjärrövervakning och datorupptäckt för din dator. Du kan också aktivera eller inaktivera fjärrövervakning för datorer som är anslutna till nätverket.

I nätverket för pålitlighetskontroll lägger Norton 360 Online till alla enheter som du lägger till manuellt i Karta över nätverkssäkerhet. Du kan välja nätverket för pålitlighetskontroll i listrutan Nätverksdetaljer och visa vilka enheter du har lagt till.

Du kan använda följande alternativ i fönstret Karta över nätverkssäkerhet :

Uppdatera

Här kan du uppdatera fönstret Karta över nätverkssäkerhet och visa de senaste konfigurationsändringarna.

Plustecken ( + )

Lägger till en enhet manuellt i Karta över nätverkssäkerhet.

I Norton 360 Online visas en lista över de manuellt tillagda enheterna i nätverket för pålitlighetskontroll.

Minustecken ( - )

Ta bort en enhet från fönstret Karta över nätverkssäkerhet.

Den uppkopplade enheten som du tar bort visas igen nästa gång du öppnar fönstret Karta över nätverkssäkerhet.

Installation

Du kan fjärrövervaka datorer som har en Norton-produkt installerad i en version som stöder fjärrövervakning.

Detaljer

Här visas konfigurationsstatus för skyddsfunktionerna (exempelvis Auto-Protect, Intrångsskydd och E-postsökning).

Även skyddsuppdateringarnas konfigurationsstatus (exempelvis automatisk LiveUpdate och Pulsuppdateringar) visas. Dessutom visas produktens versionsnummer och prenumerationsstatus.

Du kan också visa konfigurationsstatus för transaktionssäkerheten (exempelvis Identity Safe och skydd mot nätfiske).

Inaktivera

Inaktivera fjärrövervakning för alla datorer som fjärrövervakas.

Alternativet Avaktivera är endast tillgängligt om du har slutfört installationen av fjärrövervakning.

Redigera

Du har följande Redigera -länkar i fönstret Karta över nätverkssäkerhet.

  • Använd länken Redigera till höger om Nätverksdetaljer för att redigera information om ditt nätverk.

  • Använd länken Redigera till höger om enhetsnamnet för att redigera information om din enhet.

  • Använd länken Redigera till höger om Pålitlighetsnivå för att redigera enhetens pålitlighetsnivå. Alternativet är inte tillgängligt om du har markerat Min dator i Karta över nätverkssäkerhet.

Stäng av

Stäng av fjärrövervakning för en enskild dator som fjärrövervakas.

Alternativet Stäng av är endast tillgängligt om du har genomfört installationen av fjärrövervakning.

Om kartan över nätverkssäkerhet

Visa enheter på Karta över nätverkssäkerhet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v9802236_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 04/11/2011