Om Norton Community Watch

Norton Community Watch identifierar nya säkerhetsrisker genom att sända utvald säkerhets- och programinformation till Symantec för analys. Symantec bedömer informationen för att upptäcka nya hot och avgöra deras ursprung. Genom att användarna av Nortons säkerhetsprodukter hjälps åt på detta sätt, underlättas utvecklingen av lösningar som skyddar mot dessa hot och risker. Norton Community Watch förbättrar produktfunktionerna och användarnas säkerhet. Dessutom får Symantec hjälp med att analysera utförandet, schemaläggningen och effektiviteten gällande Norton-specifika uppgifter och inställningar på datorn.

Följande data samlas in och skickas via Norton Community Watch:

  • Identifierad skadlig programvara, t.ex. flyttbara körbara filer och pågående processer

  • Adresser till webbplatser som identifierats som vilseledande

  • Adresser till alla webbplatser som du besökte innan risken upptäcktes

  • Programmen och processerna som körs ofta på datorn och när säkerhetsrisker upptäcks

  • Åtgärder som datorn vidtar mot potentiella säkerhetshot

  • Allmän information om datorn och dess prestanda

  • Allmän information om din dator som exempelvis inställningar för inaktivitet, vänteläge och skärmsläckare

När de potentiella säkerhetsriskerna har bedömts utifrån inskickade data skickas informationen tillbaka till Norton 360 Online. Norton funktionerna som Norton Insight och Insight Network använder informationen för att identifiera filer och processer som kan utgöra hot.

Du bör delta i Norton Community Watch för att på så sätt hjälpa alla användare som använder Norton-produkter. Informationen som skickas in kan inte användas för att identifiera enskilda användare. Symantec skyddar den insamlade informationen med en hög säkerhetsnivå. Med alternativet Utförlig datainsamling vid fel under Norton Community Watch i fönstret Administrationsinställningar kan du bestämma om utförliga rapporter ska skickas eller inte. Denna detaljerade information kan variera beroende på Norton-specifika fel och komponenter. Du kan konfigurera hur information ska skickas via det här alternativet.

Norton Community Watch samlar endast in och skickar iväg information om Norton-relaterade komponenter och fel. Inga personuppgifter samlas in eller sparas.

Du kan aktivera funktionen senare om du inte valde att gå med i Norton Community Watch när du installerade produkten. Du kan använda alternativet Norton Community Watch i fönstret Administrationsinställningar. I fönstret Säkerhetshistorik kan du också granska informationen som Norton Community Watch samlar in och skickar in till Symantec.

Inaktivera eller aktivera Norton Community Watch

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v9032780_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011