Andra produkter

Inaktivera eller aktivera Norton Community Watch

Med funktionen Norton Community Watch kan du skicka uppgifter om en misstänkt fil till Symantec för analys. Symantec går igenom uppgifterna för att upptäcka nya hot och avgöra deras ursprung. Uppgifterna som Symantec utvärderat används sedan i sådana Norton-funktioner som Norton Insight och Insight Network för att upptäcka säkerhetshot.

Norton Community Watch samlar endast in och skickar iväg information om Norton-relaterade komponenter och fel. Inga personuppgifter samlas in eller sparas.

I säkerhetshistoriken kan du kontrollera vilken information som har skickats till Symantec.

Så här avaktiverar du Norton Community Watch

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Administrationsinställningar i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Gör något av följande på raden Norton Community Watch i fönstret Administrationsinställningar :

    • Om du vill inaktivera Norton Community Watch flyttar du reglaget På/Av åt höger till läget Av.

    • Om du vill aktivera Norton Community Watch flyttar du reglaget På/Av åt vänster till läget .

  4. Klicka på Verkställ.

Om Norton Community Watch

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Om Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8959380_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011