Andra produkter

Om platser för säkerhetskopior

I Norton 360 Online kan du säkerhetskopiera filerna till flera olika typer av lagringsplatser. Hastigheten, säkerheten och storleken på din säkerhetskopia beror på platsen. Det finns inte någon viss plats som passar alla användare i alla situationer.

De kan välja valfri lagringsplats som Norton 360 Online erbjuder, beroende på din dator och anslutna enheter. Använd informationen i följande tabell för att välja den plats som passar just dina behov av säkerhet, hastighet och lagringskapacitet:

C: (Lokal hårddisk)

Med detta alternativ säkerhetskopieras dina filer till en speciell mapp på C-enheten på datorn. Säkerhetskopiering till enhet C går mycket snabbt och är bekvämt och är endast begränsat till det lediga utrymmet på din hårddisk. Med detta alternativ kan du köra automatiska säkerhetskopieringar.

Säkerhetskopiering till enhet C är smidigt, men dessvärre inte säkert. Mekaniska problem på din enhet kan skada både de ursprungliga filerna och dina säkerhetskopior.

Om du använder C-enheten för snabba, automatiska säkerhetskopieringar, kan det vara bra att med jämna mellanrum säkerhetskopiera filerna till en annan enhet eller plats.

Andra interna eller externa enheter

Detta alternativ ger snabb och enkel säkerhetskopiering. Du kan köra automatiska säkerhetskopieringar och du har alltid åtkomst till dina säkerhetskopierade filer så länge som enheten är ansluten till din dator.

Även om det är säkrare att använda en annan enhet än C-enheten riskerar data ändå att förstöras om datorfel uppstår.

Om du väljer att säkerhetskopiera till en annan enhet kan det ändå vara bra att säkerhetskopiera till andra enheter med jämna mellanrum.

cd-, dvd- eller Blu-ray-skivor

Detta alternativ kräver det att du har skrivbara cd-, dvd- eller Blu-ray-skivor och att din dator har en optisk enhet som kan skriva till dessa skivor. Du måste vara beredd att på begäran sätta in och ta ut skivor. Därför kan du inte välja automatisk schemalagd säkerhetskopiering när du säkerhetskopierar till cd-, dvd-, eller Blu-ray-skivor.

Säkerhetskopiering till cd eller dvd är långsammare än till andra media. Säkerhetskopiering till cd-, dvd- eller Blu-ray-skivor är inte lika bekvämt eftersom du måste vara på plats.

Om du använder Norton 360 Online kan du säkerhetskopiera data till följande optiska medietyper om den optiska enheten stöder dem:

 • CD-R

 • CD-RW

 • DVD+R

 • DVD-R

 • DVD+R DL

 • DVD-R DL

 • DVD+RW

 • DVD-RW

 • DVD RAM

 • BD-R

 • BD-RE

Du bör lagra skivorna med säkerhetskopior på en säker plats någon annanstans för att skydda dem mot olyckor och katastrofer.

Du uppmanas att konfigurera den optiska säkerhetskopieringsenheten på datorn första gången du väljer en cd- eller dvd-enhet som plats för en säkerhetskopia. Installera den optiska drivrutinen.

Nätverksenhet

Du kan välja detta alternativ om datorn är ansluten till ett lokalt nätverk med lagringsmöjligheter som du har åtkomst till. Beroende på nätverkets hastighet kan detta alternativ vara nästa lika snabbt som säkerhetskopiering till en intern eller extern enhet.

Alternativet visas inte om datorn inte är ansluten till ett lokalt nätverk med lagringsmöjligheter som du har åtkomst till.

Du måste ansluta den externa nätverksenheten till datorn om du vill säkerhetskopiera data till en extern nätverksenhet. När du ansluter en enhet måste du även ange en enhetsbeteckning för anslutningen.

Flash-enheter och flyttbara lagringsenheter, inklusive iPod-spelare

Aven flash-enheter och andra datalagringsenheter som är anslutna till datorn kan lagra säkerhetskopior. I Norton 360 Online visas sådana enheter som externa diskenheter. Om du alltid har en sådan enhet ansluten till din dator kan du använda den för automatiska säkerhetskopieringar.

Mängden av tillgängligt lagringsutrymme på dessa enheter kan vara mindre än på hårddiskar. Om du använder flash-enheter för säkerhetskopiering bör du emellanåt även säkerhetskopiera till något annat lagringsutrymme.

Välja en plats för säkerhetskopian

Granska eller ändra ett säkerhetskopieringsschema

Om Läge för bredbandsmätare

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8723907_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 08/09/2011