Andra produkter

Om filkategorier för säkerhetskopiering

När en säkerhetskopiering utförs söks först den permanenta hårddisken igenom efter filer att säkerhetskopiera, varefter de sorteras filerna i olika kategorier. Därefter säkerhetskopieras filerna som ingår i dessa kategorier.

I Norton 360 Online används följande filkategorier:

Bilder

I denna kategori finns bland annat följande filformat: JPEG och JIFF (.jpg, .jpeg, .jpe, .jP2, .j2k, .j2cm .jpf); Graphic Interchange Format (.gif); Bitmapp (.bmp, .pct); Kodat bildformat (.tif, .tiff); Adobe PhotoDeluxe Image (.pdd); Windows-metafil (.wmf); Portable (Public) Network Graphic (.png); Photoshop (.psd); Macintosh Quickdraw/PICT Drawing (.pict); Encapsulated PostScript (.eps); MS Foxpro Screen (.sct); Run Length Encoded Bitmap (.rle); Device-Independent Bitmap Graphic (.dib); Borland JBuilder Project File (.jpx); Japan Picture Format (.jpc); Image Alchemy HSI Temporary Raw Bitmap (.raw); Pixar Picture (.pxr); CAD (.vda); Pixar Picture File (.pxr); Targa Bitmap (.tga); Adobe Illustrator Vector Graphic (.ai); Kodak Photo CD (.pcd); Kodak RAW Bitmap Image (.kdc); Adobe InDesign (.indd); Paint Shop Pro Image (.psp); Corel Vector Graphic Drawing (.cdr); och Targa Bitmap (.icb, .vst).

Musik

Dessa kategorier är bland annat: MPEG Audio Stream, Layer III (.mp3), MPEG-4 (.mp4), MPEG-4 Audio Layer (.m4a), Apple Protected AAC-fil (.m4p), Real Networks RealMedia Streaming Media (.ra), RealMedia Streaming Media (.rm), RealMedia Meta (.ram), MIDI-filer (.rmi), MS Windows Media Audio (.wma), MPEG-2 Advanced Audio Coding (.aac), Monkey's Audio Lossless Audio Compression Format (.ape), Free Lossless Audio Codec (.flac), Waveform Audio (.wav), MP3 Playlist (.m3u), Musical Instrument Digital Interface MIDI Sound (.mid, .midi), Fast Tracker 2 Extended Module (.xm), ScreamTracker v3 (.s3m), MPEG Audio Stream, Layer I (.mp1), Windows Media Player Playlist (.wpl), Playlist (.pls); Audio Codec 3 (.a3c), Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff) och MPEG Audio Stream, Layer II (.mp2).

Ekonomifiler

I denna kategori finns bland annat följande filformat: Microsoft Money (.mny, .mn1, .mn2, .mn3, .mn4, .mn5, .mn6, .mn7, .mn8, .mn9, .mn10, .mn11, .mn12, .mn13, .mn14, .mn15, .mbf); TurboTax Tax Return (.tax); H&R Tax Return (.t01, .t02, .t03, .t04, .t05, .t06); TaxACT (.ta0, .ta1, .ta2, .ta3, .ta4, .ta5, .ta8, .ta9); QuickBooks (.qba, .qbb, .qbi, .qbw, .qbx, .qph, .qdf, .qdb, .qif, .qsd, .qel, .qph, q00, q01, .q02, .q03, .q04, .q05, .Q98); Olicom Fax (.ofx); Quicken Data File (.qdt); Simply Accounting File (.sdb) samt Open Financial Connectivity (.ofc).

Video

I denna kategori finns bland annat följande filformat: Microsoft Windows Media-filer (.wmv), Apple QuickTime Video Clip (.mov), MPEG 1 System Stream (.mpg, .mpeg), Macromedia Flash Format (.swf), Audio Video Interleave (.avi), MS Advanced Streaming Format (.asf), Beijer E-Designer (.mpa), MPEG Movie Clip (.mpe), MPEG-4 Video (.m4v), Digital Video File (.dv); Ogg Vorbis Compressed Video File (.ogm); Open Media Format File (.omf); MPEG-1 Video File (.m1v); MPEG-2 Program Stream Format File (.m2p); MPEG-2 Video Only File (.m2v); QuickTime Movie (.moov); MPEG-1 Video File (.mpv); QuickTime Movie (.qt); VDOScript File (.vdo) samt DVD Video Movie File (.vob).

Office-dokument

I denna kategori ingår bland annat: Microsoft Word-dokument och -mallar (.doc, .dot), Microsoft Excel-ark och -mallar (.xls, .xlt, .xlam), Microsoft PowerPoint Presentation- och Slideshow-filer (.ppt, .pps), Microsoft Project-filer (.mpp), Adobe Acrobat-filer (.pdf), textfiler (.txt), PostScript-filer (.ps), HyperText Markup Language-filer (.htm, .html), Microsoft HTML-dokument (.mht), WildTangent-PNG-filer (.wpg), kommaavgränsade textfiler (.csv) och WordPerfect PC Suite-dokument (.wpd).

E-post

Dessa kategorier är bland annat: Personliga mappfiler från Microsoft Outlook (.pst), e-post från Microsoft Exchange (.msg), e-post från Microsoft Outlook Express eller Windows (.dbx), e-post från Netscape (.snm) Media Stream Broadcast (.msb), Mailbox Message File (.mbx) Microsoft Outlook Rules Wizard File (.rwz), Microsoft Outlook Express Electronic Mail (.eml), First Reader Saved Message-mapp (.fol) och (.MsMessageStore).

Kontakter

Dessa kategorier är bland annat: Adressboksfil från Microsoft Outlook (.wab), Microsofts personliga adressbok (.pab); Palm-adressboksfil (.aba), Beijer E-Designer (.mpa), Palm Date Book-fil (.tda), vCard-fil (.vcf), Microsoft Outlook Adressbok (.oab), Microsoft Phonebook (.pbk), Palm DateBook File (.dba) och Sharp Organizer Telephone Bank (.ozp).

Internetfavoriter

Dessa kategorier är bland annat: Webbplatsfiler (.url) som visas i Favoriter-menyn i Internet Explorer.

Övriga filtyper

Denna kategori inkluderar de filer du uttryckligen väljer att lägga till säkerhetskopian. Kategorin inkluderar även filer som Norton 360 Online inte kan lägga till någon av sina filkategorier.

Lägga till filer och mappar i en säkerhetskopia

Om filnamnstillägg vid säkerhetskopiering

Undanta filer och mappar från säkerhetskopiering

Om säkerhetskopieringar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8723713_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011