Andra produkter

Välj en återställningsdestination

När du återställer filer från en säkerhetskopiering kan du välja var de återställda filerna ska placeras. Du kan placera de filerna i en särskild mapp eller skicka dem till dess ursprungliga plats. Som standard väljer Norton 360 Online filernas ursprungliga platser.

Om du återställer filer till deras ursprungliga platser raderas nyare versioner av de filer som sparats där. Om du inte vill ersätta dessa filer med de återställda filerna, måste du flytta de nyare versionerna till en annan plats före återställningen. Du kan även återställa dem till en annan plats.

Du kan när som helst ändra återställningsdestinationen från vilken dator som helst.

Vissa enheter med äldre Windows-filsystem, t.ex. FAT-16 eller FAT-32, kan inte lagra filer större än 4 GB. Om stora filer ska återställas, se till att återställningsdestinationen är formaterad med ett filsystem som stöder stora filer, som t ex NTFS.

Så här ändrar du en återställningsdestination

  1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Återställ filer.

  2. Klicka på Ändra i fönstret Återställa filer under Återställ till.

  3. Klicka på Ny plats i fönstret.

  4. Gör något av följande:

    • Ange en återställningsplats i utrymmet som visas.

    • Klicka på Bläddra, använd bläddringsfönstret för att navigera till den plats där du vill återställa filerna klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Återställa filer när du gjort önskade ändringar i återställningsinställningarna.

  6. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningen av filerna.

Återställa filer

Välja varifrån filer ska återställas

Välja filer som ska återställas

Om automatisk återställning i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8531748_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011