Andra produkter

Upptäckt e-posthot

Fönstret Upptäckt e-posthot visas när en säkerhetshot hittas i ett inkommande eller utgående e-postmeddelande. Fönstret Upptäckt e-posthot ger följande information:

Risk

Klicka på risknivån (hög, medel eller låg) om du vill få mer information om hotet.

Titel

Klicka på namnet om du vill få mer information om risken.

Status

I kolumnen Status visas nuvarande status för hotet.

Åtgärd

Välj den åtgärd du vill vidta. Rekommenderade åtgärder visas med en asterisk (*).

Verkställ åtgärder

Klicka på det här alternativet för att verkställa åtgärden som du valde för ett hot.

Ta bort e-post

Klicka på det här alternativet för att ta bort e-postmeddelanden som har identifierats som ett hot i Norton 360 Online.

Du kan utföra en åtgärd för ett upptäckt e-posthot. Du har följande alternativ:

Ta bort

Hotet tas bort från datorn.

Säkerhetsrisker som spionprogram, som kan behövas för att andra program ska fungera, säkerhetskopieras i Norton karantän och återställning.

Undanta

Lägger till hotet i lämplig lista över undantag i alternativ. Riskerna undantas från framtida genomsökningar.

Ignorera

Den upptäckta risken ignoreras

Hotet inkluderas i kommande sökningar i Norton 360 Online. Detta alternativ är endast tillgängligt första gången ett lågriskobjekt upptäcks.

Detta alternativ får du endast fram tills att du ändrar standardinställningarna för Låga risker i Datorsökning.

Alla åtgärder är inte tillgängliga för alla typer av e-posthot.

Om den valda åtgärden för ett återstående hot inte kan slutföras, visas det även i fortsättningen i fönstret Upptäckt e-posthot. Listrutan Åtgärd visar inte tidigare försök till åtgärd för detta hot. Du kan välja en av de återstående åtgärderna för hotet.

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Om inställningar för virusskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8475335_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 19/10/2011