Andra produkter

Brandväggsregler: ange portar

När du ändrar en regel för en brandvägg kan du ange vilka kommunikationsmetoder eller portar som regeln ska gälla för. Kategorier:

Kända portar i listan

Regeln gäller de markerade portarna i listan.

Listan innehåller de portar som oftast används. Markera de portar för vilka du vill att regeln ska gälla.

Enskilda, specifikt angivna portar

Regeln gäller de portar som du anger.

Du kan skriva in flera portnummer, separerade med mellanslag.

Portintervall

Regeln gäller en serie portar.

Skriv in det första (lägsta) portnumret och det sista (högsta) portnumret.

Plats

Den här regeln kan tillämpas på lokala portar och fjärrportar.

Lokala portar är de portar på datorn som vanligen används för ingående anslutningar. Fjärrportar finns på datorn som din dator kommunicerar med. De används vanligtvis för utgående anslutningar.

Använda guiden Lägg till regel

Om brandväggsregler

Lägga till regler för nätverkstrafik och programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8449248_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 15/02/2011