Hur defragmenterar jag hårddiskar?

Under en defragmentering sorteras fragmenterade filer som är lagrade på en disk så att de hamnar bredvid varandra. Detta optimerar både systemets utrymme och prestanda.

Du kan defragmentera hårddiskar i Speed Disk -fönstret.

Så här defragmenterar du hårddiskar

 1. Välj fliken Prestanda i huvudfönstret för Norton Utilities.

 2. I startfönstret för Prestanda under Välj åtgärd klickar du på Defragmentera.

 3. I fönstret Speed Disk väljer du volymen som du vill defragmentera.

 4. Markera åtgärden som du vill utföra under Åtgärder.

  Följande alternativ finns:

  • Omfattande defragmentering: Utför en omfattande defragmentering.

  • Snabb defragmentering: Utför en snabb defragmentering.

  • Optimering av starttid: Utför en optimering av starttiden.

  • Endast analys: Analyserar disken och söker efter fragmenterade filer och visar resultatet som en bild.

  • Stäng av datorn när programmet har slutförts: Du kan stänga av datorn när defragmenteringen är klar.

  • Utför uppgiften vid start: Här kan du säkerställa att defragmenteringsaktiviteterna endast sker när diskarna inte används.

 5. Klicka på Starta för att påbörja defragmenteringen. Under sökningen kan du klicka på Visa förklaring om du vill visa klusterkartans förklaring. Du kan också växla mellan Visa listan över kluster efter fragmentering/klass för att visa listan efter fragmenterings- eller filklass.

 6. Klicka på ikonen Stoppa för att stoppa åtgärden när som helst.

  När åtgärden är slutförd visas en sammanfattning av resultatet där följande ingår:

  • Diskbråte före defragmentering

  • Diskbråte efter defragmentering

  • Smart Defrag -status: På eller av

 7. Klicka på Visa fullständig rapport för att visa diskanalysrapporten.

Vad är defragmentering?

Vad händer under defragmenteringsanalysen?

Vad är skillnaden mellan snabb och omfattande defragmentering?

Vad är anpassad defragmentering av filer och hur utför jag den?

Vad är Smart Defrag?

Välkommen till Norton Utilities

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v83508754_norton_utilities_help_sv_se
Operativsystem:  Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Senast ändrat: 20/11/2013