Andra produkter

Hur komprimerar jag registret?

Vid komprimering av registret tas tomrum, outnyttjat utrymme och felaktiga nycklar bort från registret. Dessutom utförs en fysisk defragmentering av registerfilerna i Windows.

När komprimeringen är slutförd får registret en jämnare struktur som reducerar programsvarstider och åtkomsttider för registret, och datorns prestanda förbättras.

Så här komprimerar du registret

  Markera kryssrutan Skapa systemåterställningspunkt innan du komprimerar registret.

 1. Välj fliken Prestanda i huvudfönstret för Norton Utilities.

 2. I startfönstret för Prestanda under Välj åtgärd klickar du på Komprimera registret.

 3. I fönstret Komprimera registret klickar du på Starta för att komprimera registret.

  Registerkomprimering består av följande tre steg:

  • Analysera: Norton Utilities analyserar registret och söker efter luckor, ledigt utrymme och skadade nycklar och säkerhetskopierar innan registret rensas.

  • Förhandsvisa resultat: När rensningen har startat söker systemet efter gamla registerposter och tar bort dem automatiskt från registret. Du kan se hur mycket utrymme som var outnyttjat på datorn, samt sparat utrymme i procent.

  • Komprimerat register: När rensningen är slutförd efter säkerhetskopieringen kan du visa skärmen Komprimerat register på datorn.

 4. Klicka på Verkställ för att verkställa ändringarna som har gjorts under det första steget (dvs. analysen). Du måste starta om datorn för att ändringarna ska visas i registret.

Varför ska jag rensa Windows-registret?

Hur rensar jag Windows-registret?

Hur konfigurerar jag Ignorera-listor?

Hur åtgärdar jag problem i Windows-registret?

Vilka registeravsnitt söks igenom?

Välkommen till Norton Utilities

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v83508278_norton_utilities_help_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 11/06/2018