Andra produkter

Hur underhåller jag ett gott systemtillstånd med Norton Utilities?

Med hjälp av Norton Utilities kan du underhålla ett gott systemtillstånd så att datorn fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du utför följande uppgifter kontinuerligt för att upprätthålla ett gott systemtillstånd.

Rensa registret

Genom att rensa registret och ta bort inaktiva poster förbättras datorns prestanda och stabilitet.

Så här rensar du registret

 1. I huvudfönstret Norton Utilities välj fliken Prestanda.

 2. I startfönstret för Prestanda under Välj åtgärd klickar du på Rensa registret.

 3. I fönstret Rensa registret under Välj den typ av sökning som ska köras väljer du Fullständig registersökning för att söka efter registerproblem i hela datorn.

 4. Klicka på Starta sökning för att börja söka.

  När sökningen är klar visas en lista över registerproblemen i fönstret Registersökresultat.

 5. I fönstret Registersökresultat väljer du önskade registerposter som du vill reparera och klickar på Reparera för att åtgärda problemet.

Komprimera registret

Registerkomprimering tar bort luckor, outnyttjat utrymme och felaktiga nycklar från registret och defragmenterar Windows-registerfilerna fysiskt.

Så här komprimerar du registret

 1. I huvudfönstret Norton Utilities välj fliken Prestanda.

 2. I startfönstret för Prestanda under Välj åtgärd klickar du på Komprimera registret.

 3. Klicka på Starta för att börja analysera registret. När analysen är slutförd visas resultatet i fönstret som öppnas.

 4. Klicka på Tillämpa.

  Norton Utilities begär sedan tillstånd att starta om datorn för att verkställa komprimeringsändringarna. Klicka på Ja för att starta om datorn.

Markera kryssrutan Skapa systemåterställningspunkt innan du komprimerar registret.

Rensa Windows-historik (kontrollerar Dokumenthistorik)

När du rensar Windows-historiken rensas listan Mina senaste dokument.

Så här rensar du Windows-historiken

 1. I huvudfönstret Norton Utilities välj fliken Sekretess.

 2. I startfönstret för Sekretess under Välj åtgärd klickar du på Rensa Windows-historik.

 3. I Sekretessökning och Rensa fönster i kolumnen Objektnamn markerar du Dokumenthistorik.

  Detta alternativ är inte markerat som standard.

 4. Klicka på Spara urval för att bekräfta urvalet.

 5. Klicka på Rensa fönster för att börja rensa Windows-historiken.

Rensa diskarna permanent

Funktionen Rensa diskar permanent i Norton Utilities säkerställer att de tidigare borttagna filerna på datorn inte går att återställa. Observera att permanent borttagning inte förstör eller tar bort befintliga data. Det utförs endast på det tillgängliga lediga utrymmet på din hårddisk.

Om du vill ta bort alla historikspår fullständigt för dina borttagna filer kan du välja alternativet Rensa poster i huvudfilstabellen i funktionen för permanent rensning som förvränger dina poster i huvudfilstabellen nästa gång du startar datorn.

Så här rensar du diskarna permanent

 1. I huvudfönstret Norton Utilities välj fliken Sekretess.

 2. I startfönstret för Sekretess under Välj åtgärd klickar du på Rensa diskar permanent.

 3. I fönstret Frigör ledigt utrymme permanent på raden Frigör ledigt utrymme permanent nu, flyttar du reglaget På/av till höger till för att aktivera permanent rensning av disken. En lista över enheter visas på skärmen.

 4. Markera de enheter du vill utföra permanent diskrensning på.

 5. Klicka på Rensa diskar för att rensa de markerade enheterna permanent.

Hur rensar jag Windows-registret?

Hur rensar jag Windows-historiken?

Hur rensar jag Windows-historiken?

Hur rensar jag diskar permanent?

Hur defragmenterar jag hårddiskar?

Vilka är de olika flikarna under Norton Utilities och vad gör de?

Välkommen till Norton Utilities

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v83164345
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 11/06/2019