Andra produkter

Aktivera förnyelsenyckeln för Norton-prenumerationen

En Norton-produktnyckel används för att aktivera en ny produkt efter att du har installerat den. Prenumerationen förlängs därefter med en förnyelsekod. När du använder en förnyelsekod ska du ha rätt produkt installerad och aktiverad med en produktnyckel. Om du anger nyckeln för fel produkt kan felmeddelandet "Ogiltig produktnyckel" eller "Ogiltig förnyelsekod för prenumerationen" visas.

Innan du börjar måste du ta reda på om du har en produktnyckel eller en förnyelsekod för prenumerationen. En produktnyckel är en alfanumerisk kod på 25 tecken, och en förnyelsekod är en alfanumerisk kod på 19 tecken.

En produktnyckel kan se ut så här: A1BCD-EFGHI-234J5-K67KL-890MN. En förnyelsekod kan se ut så här: ABC123DE4567FGH89JK.

Välj din situation beroende på om du har en kod för prenumerationsförnyelse eller en produktnyckel, och beroende på om du har en produkt installerad eller inte.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v83110711_EndUserProfile_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 25/04/2018