Andra produkter

Återställa filer - återställningsplats

Du kan återställa filer till Ursprunglig plats eller till Ny plats.

Med hjälp av alternativet Bläddra kan du lägga till en ny återställningsplats, eller skriva adressen till den nya återställningsplatsen. Norton 360 Online skapar mapparna där dina säkerhetskopierade filer återställs.

Det totala antalet filer och den totala storleken på alla filer som du väljer för återställning visas.

Om filer med samma namn fortfarande finns på ursprungsplatsen kommer de filer som du återställer att ersätta dessa filer. För att undvika att ersätta filer på ursprungsplatsen bör du ändra deras filnamn före återställningen.

Välj en återställningsdestination

Välja filer som ska återställas

Återställa filer

Återställa filer med Norton 360 Online-funktionen Automatisk återställning

Återställa en fil från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8278951_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/07/2011