Andra produkter

Välja filer att återställa

Norton 360 Online hittar automatiskt alla filerna i källan du valde. Norton 360 Online visar även källmapparna i den vänstra rutan på ett hierarkiskt sätt. Du kan navigera till andra mappar eller platser där filerna finns.

I den högra rutan visas information om varje fil, till exempel filtyp, storlek och vilket datum den skapades eller senast ändrades. Du kan visa detaljer, som antal filer i en mapp och den totala mappstorleken, längst ned i fönstret. Vill du se sökvägen till filen håller du muspekaren över filnamnet.

Du kan välja filer på följande sätt:

  • Markera eller avmarkera kryssrutan intill filnamnet.

  • Markera en mapp i den vänstra rutan för att välja alla filer i den mappen.

  • Markera eller avmarkera kryssrutan Säkerhetskopieringspost i den högra rutan för att inkludera eller undanta alla filer i en mapp.

När du klickar på Stäng bibehålls de markerade filerna i fillistan som återställs för den kategorin i Norton 360 Online. Alla omarkerade filer tas bort från listan Återställ filer.

Både omarkerade och markerade filer finns kvar i säkerhetskopian så att du kan återställa dem senare.

Välja filer som ska återställas

Välj en återställningsdestination

Återställa filer

Återställa filer med Norton 360 Online-funktionen Automatisk återställning

Återställa en fil från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8278948_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/07/2011