Andra produkter

Mer information om aktuell sökningsaktivitet

Informationen inkluderar de specifika objekt och aktiviteter som var inblandade i den senaste sökningen. Beroende på sökningstyp innehåller informationen en detaljerad rapport om sökresultaten. Du kan klicka på länkarna för att gå vidare eller visa ytterligare information.

Beroende på typ av sökning, visas följande typer av information:

 • För Datoroptimering, visas en lista i Norton 360 Online med namnen och platserna på filer som tagits bort under rensningssökningen.

  Informationen innefattar också hur stort diskutrymme som frigjordes efter sökningen.

 • Virus- eller spinprogramsökning visar statistik om antalet filer som sökts igenom och vilka säkerhetsrisker som hittades och behandlades.

 • Du kan se datum och status för de allra senaste säkerhetskopierings- eller återställningsaktiviteterna.

Om säkerhetskopierings- eller återställningsstatusen visar att vissa filer inte säkerhetskopierats eller återställts kontrollerar du följande:

 • Stäng alla öppna program innan du säkerhetskopierar filerna.

  Norton 360 Online kan inte säkerhetskopiera filer som används av ett annat program.

 • Filerna kan vara låsta eftersom de används av ett annat program.

 • Du har kanske inte tillräcklig behörighet för att säkerhetskopiera filerna eller för att återställa dem till platsen du angett.

 • Om filerna var större än 4 GB kan du ha valt att säkerhetskopiera eller återställa dem till en enhet som inte har formaterats med ett filsystem som kan lagra så stora filer.

Om datoroptimering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Om sökning i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8278901_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/07/2011