Andra produkter

Kör en sökning vid kommandoprompten

Du kan söka med Norton Security från kommandoprompten utan att öppna huvudfönstret i Norton Security. Du skriver in sökväg och namn på den fil du vill genomsöka eller anpassar sökningen genom att lägga till ett särskilt kommando. Följande är några kommandon som använda ofta:

/?

NAVW32 öppnar hjälpen och avslutas.

/A

Söker igenom alla enheter

/S-

Inaktiverar sökning av undermappar

/BOOT

Söker endast i MBR (Master Boot Records)

/QUICK

Kör en Snabbsökning

[sökväg_till_mapp]\*[?]

Filerna som stämmer in på jokertecknet söks igenom

[enhet|mapp|fil]

Den angivna enheten, mappen eller filen söks igenom

Så här kör du en sökning från kommandotolken

 1. Vid kommandoprompten, skriv in sökväg till Norton Security samt den körbara filens namn.

  Följande exempel visar syntaxen på ett sökkommando:

  • "\Program Files\Norton Security\Engine\version\NAVW32" /command_name

   Där version reprepresenterar versionsnummer för Norton-tjänsten och command_name representerar kommandot.

  • "\Program Files\Norton Security\Engine\version\NAVW32" [path]file_name

   Där version representerar versionsnumret för Norton-tjänsten och [sökväg] file_name representerar platsen, namnet och filtillägget.

 2. Tryck på Retur.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8278351_ns_retail_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 18/06/2018