Andra produkter

Köra en sökning vid kommandotolken

Du kan söka med Norton 360 Online från kommandoprompten utan att öppna huvudfönstret i Norton 360 Online. Du skriver in sökväg och namn på den fil du vill genomsöka eller anpassar sökningen genom att lägga till ett särskilt kommando. Följande kommandon är tillgängliga:

/?

NAVW32 öppnar hjälpen och avslutas.

/A

Söker igenom alla enheter

/L

Söker igenom alla lokala enheter

/S[+|-]

Aktiverar (+) eller avaktiverar (-) sökning av undermappar

/B[+|-]

Aktiverar (+) eller avaktiverar (-) genomsökning av MBR (t.ex. NAVW32 C: /B+ eller NAVW32 C: /B-)

/BOOT

Söker endast i MBR (Master Boot Records)

/QUICK

Kör en Snabbsökning

/SE[+|-]

Aktiverar (+) eller avaktiverar (-) snabbsökning

/ST[+|-]

Aktiverar (+) eller avaktiverar (-) sökning av dolda filer

[sökväg_till_mapp]\*[?]

Filerna som stämmer in på jokertecknet söks igenom

[enhet|mapp|fil]

Den angivna enheten, mappen eller filen söks igenom

/SESCAN

En snabbsökning körs i bakgrunden.

Sökfönstret visas endast i Norton 360 Online när ett hot har upptäckts.

Så här kör du en sökning från kommandoprompten

 1. Vid kommandoprompten, skriv in sökväg till Norton 360 Online samt den körbara filens namn.

  Följande exempel visar syntaxen på ett sökkommando:

  • "\Program Files\Norton 360 Online\Engine\version\NAVW32" /command_name

   där version representerar versionsnumret för Norton 360 Online och command_name representerar kommandot.

  • "\Program Files\Norton 360 Online\Engine\version\NAVW32" [sökväg]filnamn

   där version representerar versionsnumret för Norton 360 Online och [sökväg] filnamn representerar filens plats, namn och ändelse.

 2. Tryck på Retur.

Hitta produktens versionsnummer

Om Datorsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8278351_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 20/10/2011