Andra produkter

Hantera säkerhetskopior - Videofiler

I det här fönstret visar alla filer som tillhör videokategorin. Filerna i fönstret kan säkerhetskopieras.

Norton 360 Online hittar automatiskt alla filer i videokategorin. Du kan visa information om t.ex. videokategorins totala storlek och antalet filer i den. Dessutom kan du se hur stor varje enskild fil är och var den finns på datorn.

Med alternativet Undanta markerade längst ned i fönstret kan du ta bort de markerade objekt från säkerhetskopian.

Fönstret visar alla filer som tillhör videokategorin i en tabell med följande information:

Säkerhetskopieringpost

Visar alla tillgängliga filer i videokategorin

Du ser även var filerna finns och vilken typ av filer det rör sig om.

Storlek

Visar storleken på varje tillgänglig fil i videokategorin

Om du inte kan se hela sökvägen till en fil kan du hålla muspekaren över den vilket gör att hela sökvägen visas.

I videokategorin ingår de allra vanligaste filtyperna för videomedier, bland annat:

 • Microsoft Windows Media-filer (.wmv)

 • Videoklippsfiler från Apples QuickTime (.mov)

 • Audio Video Interleave-filer (.avi)

 • Beijer E-Designer-filer (.mpa)

 • Digital Video-filer (.dv)

 • DVD Video Movie-filer (.vob)

 • Macromedia Flash Format-filer (.swf)

 • MPEG Movie Clip-filer (.mpe)

 • MPEG 1 System Stream-filer (.mpg, .mpeg)

 • MPEG-1 Video-filer (.mpv)

 • MPEG-1 Video-filer (.m1v)

 • MPEG-2 Program Stream Format-filer (.m2p)

 • MPEG-2 Video Only-filer (.m2v)

 • MPEG-4 Video-filer (.m4v)

 • MS Advanced Streaming Format-filer (.asf)

 • Ogg Vorbis Compressed Video-filer (.ogm)

 • Open Media Format-filer (.omf)

 • QuickTime Movie (.mov)

 • QuickTime Movie (.qt)

 • VDOScript-filer (.vdo)

Lägga till eller redigera ett filnamnstillägg i en filkategori

Ta bort ett filnamnstillägg från en säkerhetskopieringskategori

Återställa en kategori för säkerhetskopiering till standardfilnamnstillägg

Om filnamnstillägg vid säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8250910_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011