Andra produkter

Hantera säkerhetskopior - Office-dokument

Det här fönstret visar alla filer som tillhör Office-dokumentkategorin. Filerna i fönstret kan säkerhetskopieras.

Norton 360 Online hittar automatiskt alla filer i Office-dokumentkategorin. Här visas bland annat den totala storleken på kategorin Office-dokument. Du kan också se antalet filer i Office-dokumentkategorin. Dessutom kan du se hur stor varje enskild fil är och var den finns på datorn.

Med alternativet Undanta markerade längst ned i fönstret kan du ta bort de markerade objekt från säkerhetskopian.

I fönstret visas alla filer som tillhör kategorin Office-dokument i tabellform. Följande information visas:

Säkerhetskopieringpost

Visar alla tillgängliga filer i Office-dokumentkategorin

Du ser även var filerna finns och vilken typ av filer det rör sig om.

Storlek

Visar storleken på varje tillgänglig fil i Office-dokumentkategorin

Om du inte kan se hela sökvägen till en fil kan du hålla muspekaren över den vilket gör att hela sökvägen visas.

Kontorsdokumentkategorin innefattar de vanligaste filtyperna för ord- och dokumentbehandling som t.ex.:

 • Microsoft Word-filer (.doc, .dot, .docx, .docm, .dotx, .dotm, .wbk, .mcw, .rtf)

 • Microsoft Excel-filer (.xls, .xlt, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xlsb, .xlm, .xlk, .xlc, .xlam)

 • Microsoft PowerPoint-filer (.ppt, .pps, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .ppsx, .ppsm, .ppa)

 • Microsoft OneNote-filer (.one, .onepkg)

 • Microsoft Publisher-filer (.pub)

 • Microsoft Project-filer (.mpp)

 • Microsoft Access-filer (.mam, .maq, .mar, .mat, .mdb)

 • Microsoft Visio-filer (.vsd)

 • WordPerfect-filer (.wp, .wpm, .wpt, .wps, .wpd)

 • Lotus-filer (.lwp, .wk1, .wk3, .wk4, .wkq, .ws1, .ws2, .ws3, .ws4, .ws5, .ws6, .ws7)

 • Adobe Acrobat-filer (.pdf)

 • Textfiler (.txt)

 • PostScript-filer (.ps)

 • HTML-filer (.htm, .html, .mht)

 • WildTangent Branded PNG-filer (.wpg)

 • Kommaseparerade textfiler (.csv)

Lägga till eller redigera ett filnamnstillägg i en filkategori

Ta bort ett filnamnstillägg från en säkerhetskopieringskategori

Återställa en kategori för säkerhetskopiering till standardfilnamnstillägg

Om filnamnstillägg vid säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8250904_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011