Andra produkter

Hantera säkerhetskopiering - Andra filtyper

Det här fönstret visar de objekt som du lägger till i kategorin för övriga filtyper. Filerna i fönstret kan säkerhetskopieras.

Kategorin för övriga filtyper innehåller inga filnamnstillägg. Denna kategori inkluderar de filer du uttryckligen väljer att säkerhetskopiera. Norton 360 Online inkluderar inte dessa filer i någon av sina filkategorier när det undersöker din dator efter filer att säkerhetskopiera.

Med alternativet Undanta markerade längst ned i fönstret kan du ta bort de markerade objekt från säkerhetskopian.

I fönstret visas alla filer som tillhör kategorin övriga filtyper i tabellform. Följande information visas:

Säkerhetskopieringpost

Visar alla tillgängliga filer i kategorin för övriga filtyper

Du ser även var filerna finns och vilken typ av filer det rör sig om.

Storlek

Visar storleken på varje tillgänglig fil i kategorin för övriga filtyper

Om du inte kan se hela sökvägen till en fil kan du hålla muspekaren över den vilket gör att hela sökvägen visas.

Lägga till eller redigera ett filnamnstillägg i en filkategori

Ta bort ett filnamnstillägg från en säkerhetskopieringskategori

Återställa en kategori för säkerhetskopiering till standardfilnamnstillägg

Om filnamnstillägg vid säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8250898_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011