Andra produkter

Hantera säkerhetskopior - Bilder

I det här fönstret visas alla filer som tillhör bildkategorin. Filerna i fönstret kan säkerhetskopieras.

Norton 360 Online hittar automatiskt alla filer i bildkategorin. Du kan visa information om t.ex. bildkategorins totala storlek och antalet filer i den. Du kan också se hur stor varje enskild fil är och var den finns på datorn.

Med alternativet Undanta markerade längst ned i fönstret kan du ta bort de markerade objekt från säkerhetskopian.

Fönstret visar alla filer som tillhör bildkategorin i en tabell med följande information:

Säkerhetskopieringpost

Alla tillgängliga filer i bildkategorin visas

Du också se filernas plats i det här fönstret.

Storlek

Visar storleken på varje tillgänglig fil i bildkategorin

Om du inte kan se hela sökvägen till en fil kan du hålla muspekaren över den vilket gör att hela sökvägen visas.

Bildkategorin innefattar de allra vanligaste grafiska filtyperna, bland andra:

 • Foton i JPEG- och JIFF-format (.jpg, .jpeg, .jpe, .jP2, .j2k, .j2c, .jpf)

 • Bildfiler i Graphic Interchange Format (.gif)

 • Bitmappsbildfiler (.bmp, .pct)

 • Tagged Image Format-filer (.tif, .tiff)

 • Vektorgrafik från Adobe Illustrator (.ai)

 • Adobe InDesign-dokument (.indd)

 • Adobe PhotoDeluxe-bilder (.pdd)

 • Windows Metafile (.wmf)

 • Portable (Public) Network Graphic-filer (.png)

 • Photoshop-filer (.psd)

 • Macintosh Quickdraw/PICT Drawing-filer (.pict)

 • Encapsulated PostScript-filer (.eps)

 • MS Foxpro Screen-filer (.sct)

 • Run Length Encoded Bitmap-filer (.rle)

 • Device-Independent Bitmap Graphic-filer (.dib)

 • Borland JBuilder Project-filer (.jpx)

 • Japan Picture Format-filer (.jpc)

 • Image Alchemy HSI Temporary Raw Bitmap-filer (.raw)

 • Pixar bildfil (.pxr)

 • TARGA-fil (.tga)

 • Targa Bitmap-filer (.icb, .vst)

 • Kodak Photo CD (.pcd); Kodak RAW Bitmap-bild (.kdc)

 • Paint Shop Pro-bild (.psp)

 • Corel Vector Graphic Drawing (.cdr)

 • CAD-filer (.vda)

Lägga till eller redigera ett filnamnstillägg i en filkategori

Ta bort ett filnamnstillägg från en säkerhetskopieringskategori

Återställa en kategori för säkerhetskopiering till standardfilnamnstillägg

Om filnamnstillägg vid säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8250895_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011