Andra produkter

Hantera säkerhetskopior - E-post

I det här fönstret visas alla filer i e-postkategorin. Filerna i fönstret kan säkerhetskopieras.

Norton 360 Online hittar automatiskt alla filer i e-postkategorin. Du kan bland annat se hur stor e-postkategoirn är och hur många filer den innehåller. Dessutom kan du se hur stor varje enskild fil är och var den finns på datorn.

Med alternativet Undanta markerade längst ned i fönstret kan du ta bort de markerade objekt från säkerhetskopian.

I fönstret visas alla filer som tillhör e-postkategorin. De listas i en tabell med följande information:

Säkerhetskopieringpost

Alla tillgängliga filer i e-postkategorin visas

Du ser även var filerna finns och vilken typ av filer det rör sig om.

Storlek

Storleken på varje tillgänglig fil i e-postkategorin visas

Om du inte kan se hela sökvägen till en fil kan du hålla muspekaren över den vilket gör att hela sökvägen visas.

E-postkategorin innefattar de vanligaste filtyperna för e-postprogram som t.ex.:

  • Personliga mappfiler i Microsoft Outlook (.pst)

  • Meddelanden i Microsoft Exchange-e-post (.msg)

  • E-post i Microsoft Outlook Express eller Windows Mail (.dbx)

  • E-post i Microsoft Outlook Express (.eml)

  • Microsoft Outlook Rules Wizard-filer (.rwz)

  • Microsoft Message Store (.MsMessageStore)

  • Netscape Mail E-mail Message-filer (.snm)

  • Media Stream Broadcast (.msb)

  • Mailbox Message-filer (.mbx)

  • First Reader Saved Message-mapp (.fol);

Lägga till eller redigera ett filnamnstillägg i en filkategori

Ta bort ett filnamnstillägg från en säkerhetskopieringskategori

Återställa en kategori för säkerhetskopiering till standardfilnamnstillägg

Om filnamnstillägg vid säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8250889_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011