Andra produkter

Säkerhetskopieringsinformation

I fönstret Säkerhetskopieringsinformation visas status för de senaste säkerhetskopieringsaktiviteterna i Norton 360 Online. Du kan också se om statusikonen för säkerhetskopiering är aktiverad eller avaktiverad. Ikonen bredvid varje objekt visar total status.

Om du behöver vidta åtgärder visas ett meddelande som beskriver nästa steg som du bör ta. När det behövs visas länken Information som du kan använda för att visa ytterligare information i fönstret Säkerhetshistorik. Du kan visa specifik information om säkerhetskopieringsaktiviteten, däribland risknivå, datum och klockslag, status samt rekommenderade åtgärder.

I följande tabell visas vilka aktiviteter som är en del av säkerhetskopieringen:

Säkerhetskopiering

Visar när den senaste säkerhetskopieringen kördes

Datum och tidpunkt för den senaste säkerhetskopieringen visas. Den visar ett meddelande med status för säkerhetskopieringen. När du stänger av Säkerhetskopiering, upphör övervakningen av statusen för säkerhetskopieringsaktiviteterna i Norton 360 Online.

Statusikoner för säkerhetskopiering

Anger att funktionen har aktiverats.

När den här funktionen är aktiverad, lägger Norton 360 Online till en ikon för att visa säkerhetskopieringens status.

Du kan också använda följande alternativ under Vad du kan göra :

Säkerhetskopiera nu

Kör en omedelbar säkerhetskopiering

Vilka filer som ska säkerhetskopieras och vilken plats de ska kopieras till angav du när du konfigurerade inställningarna för säkerhetskopieringen.

Återställ filer

Återställ filer från en tidigare säkerhetskopiering.

Du kan ändra inställningar för återställning innan du återställer de säkerhetskopierade filerna. Kontrollera att den angivna platsen för säkerhetskopieringen, till exempel cd-skivor eller extern hårddisk, är tillgänglig innan du börjar återställa.

Hantera säkerhetskopior

Ändra inställningarna för säkerhetskopiering.

Du kan ändra vilka filer som ska säkerhetskopieras, säkerhetskopieringens plats och schema.

Avaktivera säkerhetskopiering/aktivera säkerhetskopiering

Avaktivera automatiska eller schemalagda säkerhetskopieringar.

Om du avaktiverar säkerhetskopieringen, bibehålls schemat, platsen och filerna som du definierade tills du aktiverar säkerhetskopieringen igen.

Om förberedelse för säkerhetskopiering

Skapa en ny säkerhetskopia

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v8146552_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011