Andra produkter

Välja varifrån filer ska återställas

När filer ska återställas i Norton 360 Online visas platsen där den senaste säkerhetskopian ligger. Du kan ändra den platsen och återställa filer från en annan plats. Du har till exempel säkerhetskopierat filer till enhet C och senare säkerhetskopierat filer till cd-skivor. Du kan då välja att återställa filer från antingen enhet C eller från cd-skivorna.

Välja varifrån återställning sker

  1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Återställ filer.

  2. Klicka på Visa alla under Återställ från i fönstret Återställ filer.

  3. Klicka på den säkerhetskopia som du vill återställa i fönstret som öppnas, och klicka sedan på OK.

    Om säkerhetskopian inte visas bör du kontrollera att den lagringsenhet som säkerhetskopian finns på är ansluten och sedan klicka på Uppdatera lista.

  4. Klicka på Återställa filer när du gjort önskade ändringar i återställningsinställningarna.

  5. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningen av filerna.

Om Läge för bredbandsmätare

Återställa filer med Norton 360 Online-funktionen Automatisk återställning

Återställa filer

Välj en återställningsdestination

Välja filer som ska återställas

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7927242_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011