Andra produkter

Granska eller ändra ett säkerhetskopieringsschema

Norton 360 Online låter dig schemalägga säkerhetskopieringar när det är bäst för dig. Du kan schemalägga säkerhetskopieringarna så att de sker på natten eller när du vet att datorn inte ska användas för någon annan aktivitet.

Följande schemaläggningsalternativ finns tillgängliga:

Automatiskt (rekommenderas)

Välj det här alternativet för att säkerhetskopiera filer från din dator när den är på men inte används. Det här alternativet rekommenderas för de flesta användare. Norton 360 Online kontrollerar var fjärde timme om datorn är inaktiv så att en automatisk säkerhetskopiering kan göras. Observera att platsen som säkerhetskopian finns på måste vara tillgänglig vid automatisk säkerhetskopiering.

Om du väljer det här alternativet går det inte att säkerhetskopiera till en cd eller dvd.

Varje vecka

Välj detta alternativ för att välja en eller flera dagar i veckan och tiden på dagen när säkerhetskopieringen ska ske.

Varje månad

Välj dag i månaden och tidpunkten på dagen när säkerhetskopieringen ska ske.

Markera Kör endast när datorn inte används om du vill att automatiska säkerhetskopieringar endast ska utföras när datorn är inaktiv. Norton 360 Online kontrollerar om datorn är inaktiv var fjärde timme.

Manuellt schema

Välj det här alternativet om du endast vill att säkerhetskopieringar som du startar själv ska köras i Norton 360 Online.

Datorns prestanda maximeras om du schemalägger så att viktiga åtgärder utförs när datorn är inaktiv. När du schemalägger veckovis eller månatlig säkerhetskopiering och markerar Kör endast när datorn inte används kommer datorn att sökas igenom när den inte används. Symantec rekommenderar att du markerar Kör endast när datorn inte används för ökad prestanda.

Granska och ändra en schemalagd säkerhetskopiering

  1. Klicka på Säkerhetskopiering i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Hantera säkerhetskopior.

  2. Välj att visa eller ändra schemat för säkerhetskopiering på fliken När under Schema.

  3. Klicka på Spara inställningar.

Säkerhetskopiera filer

Om platser för säkerhetskopior

Välja en plats för säkerhetskopian

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7927220_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 08/09/2011