Andra produkter

Om förberedelse för säkerhetskopiering

När du har installerat Norton 360 Online måste du konfigurera programmet för att säkerhetskopiera viktiga filer på datorn. Du kan säkerhetskopiera viktiga filer automatiskt eller vid den tidpunkt du väljer i Norton 360 Online. Du kan alltid ändra de inställningar för säkerhetskopiering som du gjorde i början.

Välj följande inställningar när du gör en säkerhetskopiering:

Sammanfattning

Du kan utföra diverse aktiviteter som behövs för säkerhetskopiering, som att skapa, ta bort, och byta namn på säkerhetskopior.

Du kan även förhandsgranska uppgifter om en enskild säkerhetskopia, som till exempel dess storlek och vilka filer den innehåller.

Vad

Du kan välja bland en mängd olika filtyper såsom bilder, dokument och musik. Du kan också ange enskilda filer.

Följande alternativ finns:

  • Källor

    Här kan du välja från vilken källa du vill säkerhetskopiera filerna.

    Nortons säkerhetskopiering är omfattande eller kort beroende på de platser du väljer.

  • Filtyper

    Här kan du inkludera en filkategori i eller undanta en filkategori från säkerhetskopiering.

    Du kan lägga till en fil eller en mapp i säkerhetskopian, eller undanta en fil eller en mapp från säkerhetskopian. Du kan också använda alternativet Lägg till eller undanta filer och mappar för att visa de filer och mappar som är tillagda respektive undantagna. Du kan dessutom använda alternativet Redigera filtyp för att redigera filnamnstillägg i varje filkategori. När du markerar Redigera filtyp kan du lägga till, redigera eller ta bort filnamnstilläggen för varje säkerhetskopieringskategori via alternativet Konfigurera.

Var

De kan välja bland de lagringsplatser som Norton 360 Online föreslår (beroende på datorns konfiguration och vilka enheter som är anslutna).

Du kan välja att spara dina säkerhetskopior på externa media, som cd eller dvd, Blu-ray-skiva eller iPod. Du kan även spara säkerhetskopior på en nätverksenhet, på ett flyttbart flash-minne eller på en permanent disk i datorn.

Säkerhetskopiera filer till en plats där dina källfiler är tillgängliga är inte säkert. Du kan förlora data vid hårdvarufel.

Du kan ta bort tidigare säkerhetskopierade filer. Du kan också bestämma om du vill verifiera dina säkerhetskopior. Markera i sådana fall alternativet Verifiera säkerhetskopia.

När

Norton 360 Online kan säkerhetskopiera dina filer när datorn inte används. Du kan även ställa in ett regelbundet säkerhetskopieringsschema eller säkerhetskopiera manuellt.

Innan en säkerhetskopiering körs undersöker Norton 360 Online filerna på din dator så att det säkerhetskopiera filerna mer effektivt. Under denna första undersökning räknar Norton 360 Online antalet filer som behöver säkerhetskopieras. Typen och storleken på dessa filer registreras också. Den här processen tar vanligtvis inte mer än några minuter första gången du gör en säkerhetskopiering.

Lägga till filer och mappar i en säkerhetskopia

Välja en plats för säkerhetskopian

Granska eller ändra ett säkerhetskopieringsschema

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7922432_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 05/10/2011