Andra produkter

Använda batterisparfunktionen i Norton Mobile Utilities

Batterisparfunktionen förlänger automatiskt batteritiden mellan uppladdningar. Du kan välja en förkonfigurerad profil eller skapa en egen profil. Du kan byta batterisparprofil manuellt eller välja en utlösningsnivå så att profilen byts ut automatiskt och du inte får slut på batteri när du utför viktiga uppgifter. Följande förkonfigurerade profiler är tillgängliga:

 • Standardanvändning : Ändrar grundläggande enhetsinställningar som ringsignal och skärmtimeout för att spara på batteriet. Viktigare enhetsinställningar förblir aktiverade.

 • Mindre användning : Sparar ännu mer på batteriet genom att ändra ljudinställningar, ljusstyrka, ringsignal och haptisk feedback

 • Minst användning : Inaktiverar ett flertal enhetsinställningar för maximal batteribesparing

Med inställningarna för viloläge kan du spara ännu mer batteriladdning under perioder med låg aktivitet. Du kan aktivera viloläget under natten.

Appövervakning ger en ögonblicksbild av batterianvändningen för de olika tjänster och appar som är installerade på din enhet.

Ändra batterisparprofil

 1. Starta appen Norton Mobile Utilities från startskärmen.

 2. Tryck på Ändra profil under batteriikonen.

 3. Välj en profil i listan över profiler.

 4. Läs om de inställningar som inaktiveras med den markerade profilen och bekräfta sedan ditt val genom att trycka på OK.

Konfigurera inställningar för Automatisk profiländring

 1. Starta appen Norton Mobile Utilities från startskärmen.

 2. Tryck på ikonen Batteri.

 3. Dra i reglaget under Automatisk profiländring på fliken Aktuella inställningar och välj vid vilken batterinivå som den automatiska profiländringen ska utlösas.

 4. Tryck på profilikonen bredvid Ändra automatiskt profil till och välj sedan en profil.

 5. Tryck på kryssrutan Varna mig om du vill få en varning om profiländringen.

Konfigurera viloläge

 1. Starta appen Norton Mobile Utilities från startskärmen.

 2. Tryck på ikonen Batteri.

 3. Tryck på Konfigurera på fliken Aktuella inställningar bredvid Aktivera viloläge.

 4. Aktivera viloläget genom att trycka på kryssrutan Aktivera viloläge.

 5. Välj hur länge viloläget ska vara aktiverat och tryck sedan på Konfigurera.

Skapa en ny anpassad profil

 1. Starta appen Norton Mobile Utilities från startskärmen.

 2. Tryck på ikonen Batteri.

 3. Tryck på Visa inställningar under Aktuella profilinställningar på fliken Aktuella inställningar.

 4. Markera eller avmarkera inställningarna och tryck sedan på Spara som.

 5. Tryck på Skapa ny.

 6. Ange ett namn på profilen och klicka sedan på Spara.

  Din nya batterisparprofil har skapats och valts som aktiv profil.

Övervaka appars batterianvändning

 1. Starta appen Norton Mobile Utilities från startskärmen.

 2. Tryck på ikonen Batteri.

 3. De olika apparnas och systemtjänsternas batterianvändning visas på fliken Appövervakning.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v78499949_EndUserProfile_sv_se
Operativsystem: Android 4.x, Android 3.x, Android 2.x
Senast ändrat: 05/03/2013