Andra produkter

Konfigurera planuppföljningsinställningar i Norton Mobile Utilities

Planuppföljningsfunktionen spårar din data-, telefon, SMS- och Wi-Fi-användning så att du kan undvika extraavgifter. Du kan anpassa planuppföljningsinställningarna efter dina månatliga debiteringsavgifter och minska kostnaderna för det lokala nätverket samt vid roaming. Planuppföljning för roaming är endast tillgänglig med den fullständiga versionen av Norton Mobile Utilities.

Konfigurera inställningarna för Skydd mot extraavgifter

 1. Starta appen Norton Mobile Utilities från startskärmen.

 2. Tryck på nedåtpilen i det övre högra hörnet i fönstret och sedan på Inställningar.

  Du kan även trycka på menyikonen i statusfältet på surfplattan eller trycka på menyknappen på telefonen och sedan på Inställningar.

 3. Tryck på Planuppföljning.

 4. Tryck på Konfigurera.

 5. Om du vill ändra debiteringens startdatum trycker du på Startdatum för debitering och väljer sedan datum.

  Startdatumet för debitering är som standard den första dagen i månaden.

 6. Konfigurera följande inställningar enligt din månatliga debiteringsplan under Inställningar för lokalt abonnemang:

  • Tryck på Månatliga minuter, ange det antal kostnadsfria samtalsminuter som erbjuds och tryck sedan på Spara.

  • Om ditt abonnemang omfattar kostnadsfria inkommande samtal markerar du kryssrutan bredvid Kostnadsfria inkommande samtal.

  • Tryck på Månatliga SMS, ange det antal kostnadsfria SMS som erbjuds och tryck sedan på Spara.

  • Om ditt abonnemang omfattar kostnadsfria inkommande SMS markerar du kryssrutan bredvid Kostnadsfria inkommande SMS.

  • Tryck på Månatliga MB för mobildata, ange gränsen för månatlig GPRS/3G/4G-dataanvändning i MB och tryck sedan på Spara.

  • Tryck på Månatliga MB via Wi-Fi, ange gränsen för Wi-Fi-dataanvändning och tryck sedan på Spara.

  • Tryck på Varning vid lokalsamtal och välj sedan den gräns för lokalsamtal där du vill få ett meddelande.

 7. Konfigurera följande inställningar enligt din månatliga debiteringsplan under Inställningar för roamingabonnemang:

  • Tryck på Månatliga minuter, ange det antal kostnadsfria samtalsminuter som erbjuds vid roaming och tryck sedan på Spara.

  • Om ditt abonnemang omfattar kostnadsfria inkommande samtal vid roaming markerar du kryssrutan bredvid Kostnadsfria inkommande samtal.

  • Tryck på Månatliga SMS, ange det antal kostnadsfria utgående SMS som erbjuds vid roaming och tryck sedan på Spara.

  • Om ditt abonnemang omfattar kostnadsfria inkommande SMS vid roaming markerar du kryssrutan bredvid Kostnadsfria inkommande SMS.

  • Tryck på Månatliga MB för mobildata, ange gränsen för månatlig GPRS/3G/4G-dataanvändning vid roaming i MB och tryck sedan på Spara.

  • Tryck på Varning vid roaminganvändning och välj sedan den gräns för lokalsamtal där du vill få ett meddelande.

 8. Aktivera eller inaktivera varningen genom att trycka på kryssrutan under Roamingvarning.

  Roamingvarningen är aktiverad enligt standardinställningen.

 9. Om du vill rensa användningsdata trycker du på Rensa användningsdata och bekräftar ditt val genom att trycka på OK.

 10. När du har slutfört konfigurationen av Inställningar för extraavgifter stänger du fönstret Inställningar.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v78496170_EndUserProfile_sv_se
Operativsystem: Android 2.x, Android 3.x, Android 4.x
Senast ändrat: 22/03/2013