Andra produkter

Hantera säkerhetskopior - När

Klicka på listan Schema för att välja det säkerhetskopieringsschema som bäst passar dina behov.

Du kan välja mellan följande:

Automatiskt (rekommenderas)

Detta alternativet är rekommenderat val. Automatisk säkerhetskopiering sker när din dator är startad men inte används. Nyligen skapade eller ändrade filer säkerhetskopieras så snart som möjligt.

Om du väljer det här alternativet går det inte att säkerhetskopiera till en cd eller dvd.

Varje vecka

Använd detta alternativ för att välja veckodag och tidpunkt på dagen att säkerhetskopiera. Du kan välja fler än en dag i veckan. Du kan exempelvis välja att säkerhetskopiera varje onsdag och lördag.

Varje månad

Utför säkerhetskopiering en gång i månaden. Du kan välja vilket datum i månaden säkerhetskopieringen ska köras. Du kan också välja vilken tidpunkt på dagen som säkerhetskopieringen ska påbörjas.

Manuellt schema

Välj detta alternativ om du endast vill säkerhetskopiera filer när det passar dig. Ingen säkerhetskopiering sker i Norton 360 Online förrän du begär den. Om du väljer det här alternativet måste du se till att du skyddar filerna genom att då och då säkerhetskopiera.

Datorns prestanda maximeras om du schemalägger så att viktiga åtgärder utförs när datorn är inaktiv. Om du har schemalagt att säkerhetskopiering ska ske veckovis eller månadsvis och alternativet Kör endast när datorn inte används har markerats så görs säkerhetskopiering endast när datorn är inaktiv . Symantec rekommenderar att du markerar Kör endast när datorn inte används för ökad prestanda.

Om schemaläggning av säkerhetskopiering

Granska eller ändra ett säkerhetskopieringsschema

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7821438_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/08/2011