Andra produkter

Hantera säkerhetskopior - Var

Fliken Var i fönstret Hantera säkerhetskopiering visar de mål för säkerhetskopiering som datorn för närvarande kan identifiera. Om du tror att ett annat mål borde visas kan du prova att uppdatera listan via länken Uppdatera lista.

Om det fortfarande saknas en diskenhet i listan kontrollerar du att diskenheten är ordentligt ansluten och klickar sedan på länken Uppdatera lista igen.

Klicka på det mål som bäst lämpar sig för dina säkerhetskopieringsbehov. Du kan visa följande detaljer om säkerhetskopieringsmålet innan du väljer:

Mål

Visar namnet på målet för säkerhetskopieringen.

Tillgängligt

Visar utrymmet som är tillgängligt på säkerhetskopieringsmålet

Totalt

Det totala utrymmet på säkerhetskopieringens mål visas

Lagringskapaciteten som behövs för en säkerhetskopiering beräknas när alla filer har valts.

Beräkningarna bygger på en cd-skiva på 700 MB cd och en dvd-skiva på 4,37 GB.

Du uppmanas att konfigurera den optiska säkerhetskopieringsenheten på datorn första gången du väljer en cd- eller dvd-enhet som plats för en säkerhetskopia. Installera den optiska drivrutinen.

Markera alternativet Verifiera säkerhetskopia om du vill vara säker på att Norton 360 Online har skrivit säkerhetskopiorna korrekt. Du kan använda det här alternativet för säkerhetskopior till cd- och dvd-skivor, eftersom skivorna kan repas och bli smutsiga om de används fel, vilket gör att du kan förlora information.

Med alternativet Ta bort filer som säkerhetskopierats längst ned på fliken kan du ta bort filer som har säkerhetskopierats tidigare. När du klickar på det här alternativet visas ett fönster i Norton 360 Online där du kan välja filer i listan över säkerhetskopior. Om du inte vill ta med vissa filer i kommande säkerhetskopieringsaktiviteter måste du avmarkera dem på fliken Vad i fönstret Hantera säkerhetskopior.

Välja en plats för säkerhetskopian

Om Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Ta bort tidigare säkerhetskopierade filer

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7821431_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 09/09/2011