Andra produkter

Hantera säkerhetskopior - Vad

I Norton 360 Online säkerhetskopieras filer via filkategorier (exempelvis bilder, musikfiler och videoklipp). Varje filkategori har ett antal filnamnstillägg. När du väljer en filkategori för säkerhetskopiering tas alla filer som tillhör den filkategorin automatiskt med i säkerhetskopian. Du måste också ange från vilken källa filerna ska säkerhetskopieras. Alla filer i den angivna kategorin som finns i källan du valde blir säkerhetskopierade.

Du kan också lägga till egna filnamnstillägg i en filkategori, eller ta bort filnamnstillägg från en filkategori för säkerhetskopiering.

Fliken Vad innehåller följande avsnitt:

Källor

Här kan du välja från vilken plats i datorn som säkerhetskopieringen ska göras i Norton 360 Online.

Klicka på länken Uppdatera lista om en plats inte visas i listan.

Filtyper

Här kan du inkludera en filkategori i eller undanta en filkategori från säkerhetskopiering

Välj mellan följande alternativ:

 • Lista över filkategorier

  Här kan du inkludera en filkategori i säkerhetskopieringen eller undanta den.

  Du kan markera eller avmarkera en filkategori för att inkludera eller undanta den från säkerhetskopieuppsättningen. När du klickar på filkategorin öppnas ett fönster med en lista över tillgängliga filer i filkategorin. I det här fönstret visas även var filerna finns.

 • Redigera filtyp

  Här kan du aktivera eller inaktivera alternativet Konfigurera

  Du kan använda alternativet Konfigurera för att hantera filnamnstillägg i en viss filkategori.

 • Konfigurera

  Här kan du lägga till eller ta bort filnamnstillägg i en filkategori.

  När du lägger till ett filnamnstillägg i en filkategori, kategoriseras filerna i Norton 360 Online enligt det nyligen tillagda filnamnstillägget under den filkategorin. Om du till exempel vill säkerhetskopiera dokument med ett .fm-tillägg i kategorin Office-dokument. Du kan lägga till .fm-tillägget i den kategorin.

 • Lägg till eller undanta filer och mappar

  Du kan inkludera filer och mappar som du vill säkerhetskopiera

  Du kan undanta filer och mappar som du inte vill säkerhetskopiera Du kan också visa de filer och mappar som du har inkluderat i eller undantagit från säkerhetskopieringen.

  Du kan också ta bort ett objekt från listan i tabellen. Då återställs objekten till deras respektive filkategorier.

Spara ändringarna som du gjorde på fliken Vad med hjälp av alternativet Spara ändringar.

För att kunna bevara integriteten vid säkerhetskopiering, kommer filnamn med vissa tecken inte att säkerhetskopieras. Dessa inkluderar filer med namn som startar med tilde (~), (exempelvis "~sample). Sådana filer är vanligtvis temporära filer.

Lägga till filer och mappar i en säkerhetskopia

Undanta filer och mappar från säkerhetskopiering

Lägga till eller redigera ett filnamnstillägg i en filkategori

Om filnamnstillägg vid säkerhetskopiering

Om säkerhetskopieringsuppsättningar

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7821397_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011