Återställa filer - återställningskälla

Under Återställ källa kan du välja säkerhetskopiorna som innehåller filerna du vill återställa. I fönstret ser du följande uppgifter om de säkerhetskopior du har i din konfiguration: Återställ källa, Antal filer, Storlek och Datum för säkerhetskopiering.

Alla säkerhetskopior som du har med i din konfiguration finns med i listan. Om en säkerhetskopia inte visas i listan kan du uppdatera listan via länken Uppdatera lista under Återställ källa.

Bredvid varje säkerhetskopia finns ikoner som visar se om säkerhetskopiorna finns på din lokala hårddisk eller på externa enheter.

Välja varifrån filer ska återställas

Välj en återställningsdestination

Välja filer som ska återställas

Återställa filer

Återställa filer med Norton 360 Online-funktionen Automatisk återställning

Återställa en fil från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Var den här informationen användbar?

DOCID: v7787721_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 09/09/2011