Andra produkter

Optimering

När nuvarande uppgift i Norton 360 Online har slutförts visas en lista över varje aktivitet och en kort sammanfattning av resultatet i fönstret Optimering.

Norton 360 Online utför följande datoroptimeringsuppgifter som du har valt:

Tillfälliga Internet Explorer-filer

Tar bort tillfälliga filer som lämnats kvar på hårddisken när du surfat på nätet.

Tillfälliga Windows-filer

Tar bort onödiga filer som sparas i Windows tillfälliga mappar när ett program installeras eller uppdateras.

Internet Explorer-historik

Tar bort onödig webbhistorik som lämnats kvar i webbläsarens historikmapp.

Diskoptimering

Defragmenterar hårddisken och frigör diskutrymme.

Registerrensning

Tar bort felaktiga och föråldrade poster i Windows-registret som kan orsaka fel.

Norton 360 Online kör de specifika uppgifterna i fönstret Optimering i enlighet med de alternativ för Datoroptimering som du har valt. Om du exempelvis har valt alternativet Diskoptimering så visas endast uppgiften diskoptimering i fönstret Optimering.

I den högra kolumnen under Status kan du se om en uppgift slutförts, om problem hittats, om en uppgift avbrutits eller om ytterligare åtgärder krävs. När aktiviteterna har slutförts kan du visa mer information om ytterligare åtgärder som måste vidtas.

För en del aktiviteter kan du visa mer detaljerad information genom att klicka på länken Visa detaljer i kolumnen Status.

Om det finns ett problem som måste lösas talar ett meddelande i kolumnen Status om vad du ska göra härnäst.

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Om att åtgärda problem som upptäcks vid en sökning

Om åtgärder när Norton 360 Online inte kan reparera en fil

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7786151_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 16/10/2011