Andra produkter

Optimering pågår

Norton 360 Online kör för tillfället en eller flera uppgifter. Du kan se en lista över sökningsaktiviteterna i den vänstra kolumnen under Sökningar. Mer information om aktiviteten som pågår visas längre ner på sidan.

Norton 360 Online utför följande datoroptimeringsuppgifter som du har valt:

Tillfälliga Internet Explorer-filer

Tar bort tillfälliga filer som lämnats kvar på hårddisken när du surfat på nätet.

Tillfälliga Windows-filer

Tar bort onödiga filer som sparas i Windows tillfälliga mappar när ett program installeras eller uppdateras.

Internet Explorer-historik

Tar bort onödig webbhistorik som lämnats kvar i webbläsarens historikmapp.

Diskoptimering

Defragmenterar hårddisken och frigör diskutrymme.

Registerrensning

Tar bort felaktiga och föråldrade poster i Windows-registret som kan orsaka fel.

Norton 360 Online kör de specifika uppgifterna i fönstret Optimering i enlighet med de alternativ för Datoroptimering som du har valt. Om du exempelvis har valt alternativet Diskoptimering så visas endast uppgiften diskoptimering i fönstret Optimering.

I den högra kolumnen under Status kan du se om en uppgift slutförts eller om ytterligare åtgärder krävs. När aktiviteterna har slutförts visas mer detaljerad information om ytterligare åtgärder som måste vidtas i fönstret Optimering.

Medan denna aktivitet pågår kan du minimera fönstret. Vid behov kan du även avbryta en pågående aktivitet. Du kan även hoppa över en aktivitet. I vissa fall kan du även pausa en aktivitet.

Om du vill stänga av datorn när aktiviteterna har slutförts markerar du alternativet Stäng av datorn när slutförd längst ned i fönstret.

Norton 360 Online öppnar och stänger automatiskt fönstret Optimering om du kör en datoroptimering med följande uppgifter:

  • LiveUpdate

  • Säkerhetskopiering

  • Fullständig systemsökning

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Om att åtgärda problem som upptäcks vid en sökning

Om åtgärder när Norton 360 Online inte kan reparera en fil

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7786149_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 16/10/2011