Andra produkter

Norton 360 Online-sökningar

Norton 360 Online kontrollerar fortlöpande din dator i bakgrunden när du inte använder den. Om du vill köra egna kontroller, kan du välja den sökning som du själv önskar.

En Datorsökning ger skydd mot virus om okända hot. I den används de senaste virusdefinitionerna från Symantec. Om du misstänker att datorn är smittad kan du köra följande typer av sökningar för att hitta eventuella virus och okända hot på datorn:

Snabbsökning

De områden i datorn som oftast råkar ut för virusangrepp söks igenom.

Snabbsökningen tar kortare tid att köra än den fullständiga systemsökningen eftersom den inte söker igenom hela datorn.

Fullständig systemsökning

Datorn genomsöks noggrant.

När du kör en fullständig systemsökning söks hela datorn grundligt igenom efter virus, spionprogram och andra säkerhetsrisker. Dessutom körs LiveUpdate, virus- och spionprogramssökning, diskoptimering och säkerhetskopiering och temporära Internet Explorer- och Windows-filer tas bort.

Anpassad sökning

Söker igenom en viss fil, mapp, enhet eller flyttbar enhet som du väljer.

Anpassad uppgift

Kör LiveUpdate samt aktiviteter för säkerhetskopiering och diskoptimering.

Kör LiveUpdate, säkerhetskopierar dina data, frigör diskutrymme och optimerar diskvolymen.

I en Säkerhetsomdömessökning får du information om hur pålitliga program och processer som körs på datorn är. Du får hjälp med att identifiera filer som är misstänkta eller sårbara genom att hot identifieras utifrån säkerhetsomdömen. I den här omdömesbaserade säkerhetstekniken får alla filer på Internet omdömen utifrån information som samlats in från miljontals Norton-kunder.

Du kan köra följande typer av säkerhetsomdömessökningar:

Snabbsökning

Söker igenom de platser på datorn som är oftast drabbas av virus och andra säkerhetshot.

När du utför en snabbsökning söker Norton 360 Online endast igenom program som har lästs in i minnet och processer som körs.

Fullständig systemsökning

Söker igenom alla intressanta filer som finns på datorn.

När du utför en Fullständig systemsökning genomsöks alla intressanta filer på alla platser i datorn. Där ingår bland annat alla enheter, pågående processer, inlästa program och autostartobjekt.

Anpassad sökning

Söker igenom en viss fil, mapp, enhet eller flyttbar enhet.

När du utför en anpassad sökning söks endast de framfiltrerade omdömesfilerna igenom.

Med Sök igenom Facebook-loggen kan du söka igenom länkar och webbadresser som finns i din Facebook-logg.

När du klickar på alternativet Sök igenom Facebook loggen öppnas Facebooks inloggningssida. När du har loggat in på din Facebook-profil blir du ombedd att bevilja Norton Safe Web åtkomst till din Facebook-logg. Om du klickar på Tillåt öppnas sidan Ytterligare tillstånd krävs. Om du klickar på alternativet bevilja oss åtkomst till dina aktiviteter tillåter du att Norton Safe Web får åtkomst till din Facebook-logg.

Om Datorsökning

Om säkerhetsomdömessökningar

Om Sök igenom Facebook-loggen

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7786102_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011