Andra produkter

Information om datorsäkerhet

I Information om datorsäkerhet kan du se virus-, spionprograms- brandväggs- och sårbarhetsaktiviteter i Norton 360 Online.

Statusen för aktiviteterna i fönstret Information om datorsäkerhet påverkar den sammanlagda säkerhetsstatusen, liksom den totala statusen för Norton 360 Online. Ikontexten för varje post i listan visar dess totala säkerhetsstatus.

Om du behöver agera visas ett meddelande som indikerar nästa steg som du måste ta. När det behövs, visas länken Detaljer där du kan se specifika detaljer om filer, virusaktivitet, allvarlighetsgrad och rekommenderade åtgärder.

I följande tabell visas vilka aktiviteter som finns med i Datorsäkerhet:

Sökning efter virus och spionprogram

Anger när funktionen Inställningar för virusskydd senast utförde en sökning i hela datorn efter virus och spionprogram

Uppdatering av virusdefinitioner

En tidsstämpel med information om när virusdefinitionerna senast uppdaterades

Auto-Protect

Kontrollerar att Auto-Protect automatiskt skyddar datorn mot virus, spionprogram och andra risker

Avancerat SONAR-skydd

Kontrollerar att avancerat SONAR-skydd söker efter och skyddar datorn mot skadlig kod även innan virusdefinitionerna finns tillgängliga

Brandvägg

Kontrollerar att brandväggen är aktiverad och blockerar skadliga program från att komma in i eller använda datorn

Skydd mot spionprogram

Kontrollerar att skyddet mot spionprogram skyddar datorn mot de säkerhetsrisker som kan äventyra dina personuppgifter och din integritet

Intrångsskydd

Kontrollerar att intrångsskyddet blockerar intrångsförsök

Webbläsarskydd

Kontrollerar att inställningarna för webbläsaren anges så att säkerheten är inställd på bästa nivån för att skydda dig mot osäkra webbplatser

Sökning av inkommande e-post

Kontrollerar att virus i inkommande e-postmeddelanden stoppas i virussökningen av e-post

Sökning av utgående e-post

Kontrollerar att virussökningen av e-post genomförs och att virus i utgående e-postmeddelanden stoppas

Du kan också använda följande alternativ under Vad du kan göra :

Köra sökningar

Kör en snabbsökning, fullständig sökning eller en anpassad sökning av datorn för att söka efter virus, hot och hårddiskbråte

Kör LiveUpdate

LiveUpdate körs och de senaste virus- och programuppdateringarna hämtas

Om att hålla datorn säker

Köra en fullständig systemsökning

Om hantering av virusangrepp

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7764315_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 19/10/2011