Andra produkter

Brandväggsregler: beskrivning

I sammanfattningslistan i guiden Lägg till regel står namnet på eller beskrivningen av brandväggsreglerna.

I beskrivningsdelen i guidefönsterna Lägg till regel och Ändra regel kan du välja en beskrivning för en brandväggsregel. Eftersom vissa kommunikationer kräver flera regler måste du ange en specifik beskrivning.

När du har beskrivit regeln kan du gå vidare till nästa skärmbild i guiden Lägg till regel för att se en sammanfattning av villkoren för regeln. När du har bekräftat villkoren skapar brandväggen en ny brandväggsregel med de angivna villkoren.

Du kan inte skapa en allmän nätverkstrafikregel för brandväggen där alla villkor är samma som villkoren i en befintlig nätverkstrafikregel.

Använda guiden Lägg till regel

Om brandväggsregler

Lägga till regler för nätverkstrafik och programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7762404_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 15/02/2011