Andra produkter

Brandväggsregler: åtgärd

Du kan skapa en regel som styr hur andra datorer i nätverket får åtkomst till datorn enligt olika villkor. Vissa villkor är typ av protokoll, portar, Internetadress, samt kommunikationens riktning.

Välj vilken åtgärd regeln ska utföras om alla villkor uppfylls. Du har följande alternativ:

Tillåt

Tillåter kommunikation av denna typ.

Om du har en Regel för nätverkstrafik med följande villkor: alla inkommande anslutningar från IP-numret 192.168.1.1 via port 8080. När du väljer Tillåt kommer brandväggen att tillåta alla anslutningar som uppfyller övriga villkor för den här nätverkstrafikregeln.

Blockera

Förhindrar kommunikation av denna typ.

Om du har en Regel för nätverkstrafik med följande villkor: alla inkommande anslutningar från Internetadress 192.168.1.1 via port 8080. När du väljer Blockera, blockerar brandväggen alla anslutningar som uppfyller övriga villkor för denna nätverkstrafikregel.

Övervaka

Uppdatera händelseloggen varje gång kommunikation av den här typen äger rum.

Med det här alternativet kan du övervaka hur ofta regeln tillämpas. Du får ett meddelande varje gång trafik som uppfyller villkoren i övervakningsregeln passerar genom datorn. Du kan se händelseloggen under kategorin Brandväggsaktiviteter i fönstret Säkerhetshistorik.

I Norton 360 Online skapas speciella regler som tillåter eller blockerar de program som endast har en regel med åtgärden Övervaka. Övervaka -regeln måste ha högre prioritet än den andra åtgärdsregeln för att nätverkshändelser som är relaterade till programmet ska loggas korrekt.

Övervakningsregeln loggar nätverkstrafiken. Om du vill att begränsa eller tillåta nätverkstrafik måste du skapa ytterligare en tillåtelse- eller blockeringsregel.

Använda guiden Lägg till regel

Om brandväggsregler

Lägga till regler för nätverkstrafik och programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7762389_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 20/04/2011