Andra produkter

Om schemaläggning av säkerhets- och optimeringssökningar

Ställ in schemaläggning i Norton 360 Online om du vill att datorsäkerheten och prestandan ska kontrolleras automatiskt. Du kan ange när och hur ofta Norton 360 Online ska göra dessa kontroller.

Du har följande alternativ för schemaläggning av datorsäkerhet och optimering:

Automatiskt (rekommenderas)

Undersök din dator beträffande säkerhets- och prestandaproblem när datorn inte används.

Denna inställning ger maximalt skydd.

Varje vecka

Undersök din dator en eller flera gånger varje vecka för säkerhets- och prestandaproblem.

Du kan bestämma veckodag och tid på dagen när sökningen ska utföras.

Varje månad

Undersök din dator en gång varje vecka för säkerhets- och prestandaproblem.

Du kan bestämma dag i månaden och den tid på dagen när sökningen ska utföras.

Manuellt schema

Utför ingen schemalagd säkerhets- och prestandasökning av datorn.

Om du väljer detta alternativ bör du göra manuella säkerhets- och prestandasökningar av datorn regelbundet för att bibehålla skyddet.

Datorns prestanda maximeras om du schemalägger så att viktiga åtgärder utförs när datorn är inaktiv. Norton 360 Online utför endast sökningar när datorn är inaktiv om sökningarna har schemalagts veckovis eller månadsvis och alternativet Kör endast när datorn inte används har markerats. Symantec rekommenderar att du markerar Kör endast när datorn inte används så att datorn inte blir långsam när du använder den.

Schemalägga säkerhets- och datoroptimering

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Schemalagda uppgifter i fönstret Inställningar.

  3. Välj ett alternativ på fliken Schemaläggning under Schema.

    När du väljer alternativen Varje vecka eller Varje månad måste du välja tidpunkt och dag som uppgifterna ska köras automatiskt. Du har också möjlighet att ange att den automatiska uppgiften endast ska köras när PC:n är inaktiv.

  4. Klicka på Verkställ.

  5. Klicka på Stäng.

Om schemaläggning av automatiska uppgifter

Om schemalagda uppgifter

Om schemaläggning av säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7734375_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011