Andra produkter

Om inställningar för intrångsskydd och webbläsarskydd

Intrångsskydd söker igenom all nätverkstrafik som går in och ut från din dator och jämför informationen med en lista över angreppssignaturer. Angreppssignaturer innehåller information som avslöjar angriparens försök att exploatera en känd sårbarhet i ett operativsystem eller program. Intrångsskydd skyddar datorn mot de vanligaste angreppen från Internet.

Om informationen överensstämmer med en angreppssignatur sorterar Intrångsskydd automatiskt bort paketet och avbryter anslutningen till datorn som skickade informationen. Det skyddar datorn från påverkan.

Intrångsskydd är baserat på en omfattande lista över angreppssignaturer för att känna igen och blockera misstänkt aktivitet i nätverket. LiveUpdate körs automatiskt för att listan över angreppssignaturer ständigt ska vara uppdaterad. Om du inte använder funktionen Automatisk LiveUpdate bör du köra LiveUpdate manuellt en gång i veckan.

I Norton 360 Online finns också funktionen Webbläsarskydd som skyddar webbläsaren mot skadliga program.

Funktionen Webbläsarskydd är kompatibel med Internet Explorer 6.0 eller senare, Chrome 10.0 eller senare och Firefox 3.6 eller senare.

Med ökad användning av Internet riskerar webbläsaren att angripas av skadliga webbplatser. Webbplatserna söker efter och utnyttjar sårbarheter i webbläsaren för att ladda ner skadliga program på systemet utan ditt medgivande eller din vetskap därom. De här skadliga programmen kan också kallas drive-by download eller oönskad programinstallation Norton 360 Online skyddar webbläsaren mot oönskade programinstallationer från skadliga webbplatser.

I inställningarna för Intrångsskydd och webbläsarskydd finns även funktionen Download Intelligence som skyddar datorn från hot som kan finnas i filer du laddar ned. Med Download Intelligence får du information om hur säkra filerna du laddar ned i webbläsaren är. Download Intelligence stöder endast nedladdning med HTTP-protokoll samt webbläsarna Internet Explorer 6 eller senare, Chrome 10.0 eller senare och Firefox 3.6 eller senare. Säkerhetsomdömet i Download Intelligence indikerar om det är säkert att installera filerna du har laddat ned. Informationen kan ligga till grund för ditt beslut att installera filen.

Om brandväggsinställningar

Om Norton 360 Online-inställningar

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7733445_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011