Andra produkter

Om inställningar för automatiskt skydd

Med alternativet Skydd vid uppstart på fliken Automatiskt skydd kan du få en förhöjd skyddsnivå direkt när du startar datorn. Du får en högre säkerhetsnivå eftersom alla komponenter som behövs för att datorn ska vara skyddad startas på en gång när du startar datorn.

Via inställningarna för Realtidsskydd på fliken Automatiskt skydd kan du bestämma hur datorn ska övervakas och sökas igenom. Datorn skyddas i och med att virus och säkerhetsrisker kontrolleras i realtid.

Du kan styra vad sökningen ska leta efter med alternativen i Realtidsskydd. Du får även ett avancerat skydd genom den proaktiva sökningen efter okända säkerhetsrisker på datorn. Du kan bestämma vad som ska hända när en säkerhetsrisk eller riskliknande aktivitet påträffas.

Du kan använda följande alternativ i Realtidsskydd :

Auto-Protect

Auto-Protect lagras i minnet och ger fortlöpande skydd medan du arbetar. Auto-Protect söker efter virus och andra säkerhetsrisker varje gång du kör program på datorn.

Auto-Protect söker efter virus när du sätter in flyttbara media, ansluter till Internet eller använder dokumentfiler som du mottagit eller skapat. Datorn övervakas också och alla ovanliga symptom som kan tyda på ett aktivt hot uppmärksammas.

Du kan förbli skyddad genom att använda följande alternativ:

 • Cachelagring

  Förbättrar datorns prestanda

  Om du aktiverar det här alternativet, sparar Norton 360 Online en lista över filer som öppnas ofta. Norton 360 Online söker inte igenom dessa filer även om du startar om datorn.

 • Sökning flyttbar enhet

  Söker efter startvirus när du använder flyttbara medier.

  När sökningen av startvirus på det flyttbara mediet har utförts, söks det inte igenom igen förrän det sätts in igen eller formateras. Om du fortfarande misstänker att flyttbara medier har smittats av ett startvirus, bör du se till att Auto-Protect är aktiverat och söka igenom det flyttbara mediet en gång till. Mata sedan in det flyttbara mediet och öppna det från Den här datorn så att Auto-Protect söker igenom det en gång till. Du kan också söka igenom det manuellt för att bekräfta att det inte är smittat.

SONAR-skydd

SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) ger realtidsskydd mot hot genom att proaktivt söka upp okända säkerhetsrisker på datorn.

SONAR identifierar framväxande hot baserade på programmens uppförande. SONAR är snabbare än de traditionella signaturbaserade teknikerna för att upptäcka hot. Den söker efter och skyddar datorn mot skadlig kod före virusdefinitioner finns tillgängliga via LiveUpdate.

SONAR-skydd omfattar följande alternativ:

 • Avancerat SONAR-läge

  Norton 360 Online ger dig bästa möjliga kontroll över hot med låg pålitlighet endast om det här alternativet har aktiverats.

 • Ta bort risker automatiskt

  Med den här inställningen kan lågriskhot bete sig som högriskhot när alternativet Avancerat SONAR-läge är aktiverat. Hoten elimineras och du får ett meddelande om det.

 • Ta bort risker om jag är borta

  Med den här inställningen elimineras lågriskhot automatiskt om Norton 360 Online inte får någon respons från dig när alternativet Avancerat SONAR-läge är aktiverat.

 • Visa meddelanden om SONAR-blockering

  Med den här inställningen kan du aktivera och inaktivera meddelanden om SONAR-blockering. Om du anger alternativet Endast logg för Visa meddelanden om SONAR-blockering så visas inga meddelanden om SONAR-blockering.

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Om inställningar för virusskydd

Om Norton 360 Online-inställningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7631626_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011