Andra produkter

Återställa filer - återställa filer från en säkerhetskopiering

Med återställningsfunktionen kan du kopiera säkerhetskopierade filer till datorn.

När du återställer filer har du möjlighet att ändra följande inställningar:

Återställ från

Här visas vilken uppsättning av säkerhetskopior som filerna ska hämtas och återställas från.

Följande alternativ finns:

  • Som standard visas i Norton 360 Online var de filer du säkerhetskopierade senast finns, samt filernas ursprungliga plats. Du kan dock ändra säkerhetskopian i Återställ från för att återställa filer från alla säkerhetskopieuppsättningar som har körts i Norton 360 Online.

  • Du kan ta hjälp av alternativet Visa alla för att ändra säkerhetskopieuppsättning.

Filer

Här kan du se hur många och hur stora filerna är som du kan återställa från den uppsättning du markerat.

Följande alternativ finns:

  • Du kan markera eller avmarkera alla filkategorier genom att markera eller avmarkera kryssrutan Återställ alla filer och kategorier.

  • Du kan välja vilka filer i en uppsättning som du vill ska återställas. Klicka på Bläddra bland filer och mappar och leta upp filen.

    Du kan se hur många filer du väljer ut för återställning i en säkerhetskopieuppsättning. Du kan även se den sammanlagda storleken på filerna du valt ut för återställning.

  • Du kan söka efter filer och mappar för att lägga till eller ta bort dem från listan över filer som ska återställas. Du kan också söka efter filer med ett visst filnamnstillägg.

Filer som du inte vill återställa finns kvar i säkerhetskopieringen, och de kan återställas vid ett annat tillfälle.

Återställ till

Här visas var de återställda filerna placeras på datorn.

Följande alternativ finns:

  • Som standard visas filernas ursprungliga platser. Du kan antingen återställa filerna till deras ursprungsplatser eller välja en ny plats.

Klicka på Ändra om du vill ändra Återställ till -platsen.

Om du återställer filer till deras ursprungliga platser, ersätts filerna på den platsen som har samma namn som de filer som återställs. Välj en annan plats för Återställ till om du vill undvika att byta ut filer.

Om du har ominstallerat Norton 360 Online bör du kontrollera att du har valt rätt säkerhetskopia innan du återställer filer på datorn. Välj rätt säkerhetskopieuppsättning med hjälp av Visa alla.

Vill du återställa filerna klickar du på Återställ filer. Om filerna på målplatsen har samma namn som de filer du återställer får du en fråga om du vill skriva över filerna på målplatsen. Du kan använda kryssrutan Kom ihåg detta beslut i dialogrutan Bekräfta överskrivning för att återställa alla filer till deras ursprungliga plats.

Återställa filer

Välja filer som ska återställas

Återställa en fil från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Välj en återställningsdestination

Återställa filer med Norton 360 Online-funktionen Automatisk återställning

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7520592_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011