Andra produkter

Konfigurera Intel Anti-Theft

Symantec rekommenderar att du konfigurerar Intel Anti-Theft-funktionen direkt efter att du köpt datorn. Om du konfigurerar Intel Anti-Theft kan du skydda viktig och personlig information som finns på datorn.

Aktivera Intel Anti-Theft innan du konfigurerar inaktiveringstimern och användarlösenordet.

Du kan konfigurera följande inställningar:

 • Inaktiveringstimer : Hur länge din dator får vara bortkopplad från internet. Om datorn inte ansluter till internet inom den angivna tiden så inaktiveras den automatiskt.

 • Lösenord : Det lösenord du angav när du aktiverade Intel Anti-Theft.

Så här konfigurerar du Intel Anti-Theft

 1. Öppna webbläsaren och gå till följande webbadress: http://antitheft.norton.com.

 2. Klicka på Logga in här på Norton Anti-Theft-sidan.

 3. I fönstret som öppnas loggar du in med dina inloggningsuppgifter för Norton-kontot.

 4. Klicka på datorns namn i det vänstra fältet under Mina enheter.

 5. Klicka på ikonen för Intel Anti-Theft som finns bredvid datorns namn.

 6. Klicka på Konfigurera på sidan som visas.

 7. Markera alternativet Aktivera timer i avsnittet Inaktiveringstimer på sidan som visas.

 8. Ange antalet dagar genom att dra reglaget under alternativet Aktivera timer till önskat alternativ.

 9. Textrutan Lösenord innehåller det lösenord som du angav när du aktiverade Intel Anti-Theft.

 10. Klicka på Spara.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v75154174_NAT_Retail_1_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/04/2013