Andra produkter

Välkommen till Norton Studio

Norton Studio är en Windows Store-app. I Norton Studio kan du se och hantera aktuella säkerhetsstatus för Norton-produkter som är installerade på dina enheter. Du måste installera Norton Studio via Windows Store. Du måste registrera Norton-säkerhetsprodukten i ditt Norton-konto för att kunna använda Norton Studio. I Norton-produkterna ingår Norton 360, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton Mobile Security, Norton Security och Norton Security with Backup. Enheten måste vara ansluten till internet för att du ska kunna använda Norton Studio. Om du inte har något Norton-konto kan du skapa ett via Norton Studio eller via följande webbadress:

https://account.norton.com

Norton Studio och de enheter du vill hantera med appen bör vara kopplade till samma Norton-konto.

Norton Studio-appen finns inte på enheter med ARM-processorer.

Inställningarna i Fjärrhantering styr hur Norton Studio övervakar dina enheter. Verifiera följande tabell för mer information om inställningarna för Fjärrhantering i dina Norton-produkter.

Om du använder 20.0 eller senare versioner av Norton-produkterna

Om du använder Norton-produkter med äldre versioner än 20.0

Fjärrhantering

  • Alternativet Fjärrhantering aktiveras endast automatiskt om du har registrerat Norton-produkten i ditt Norton-konto.

Fjärrhantering är inte tillgängligt.

Norton-agent

Norton-agent krävs inte på den här enheten.

Du måste installera Norton-agenten på din enhet för att se dess säkerhetsstatus i Norton Studio.

Norton-agenten bör vara kopplad till samma Norton-konto som Norton Studio loggades in med.

Följande tabell visar kompatibiliteten mellan produkten och operativsystemet:

Produktversion

Version av operativsystemet

Norton Studio 1.3

Windows 8

Norton Studio 1.4/1.5

Windows 8.1 eller senare

Följande Norton Studio-panelalternativ är tillgängliga på Windows Start-skärmen:

  • Liten

  • Medel

  • Bred

  • Stor (Detta alternativ finns endast i Windows 8.1 eller senare)

Norton Studio visar alla enheter som är kopplade till ditt Norton-konto i huvudfönstret. Enheterna kan vara en bärbar dator, en stationär dator, en smartphone eller en surfplatta. Du kan visa säkerhetsstatusen för var och en av dina enheter och åtgärda säkerhetsproblemen. Norton Studio visar enhetsstatusen som Säker, Säkerhetsvarning, Reparerar eller Hotad, beroende på vilken säkerhetsstatus enheterna har. Om enheten stöter på ett säkerhetsproblem visas ett fält med ett rött kryss (X) bredvid enheten i Norton Studio. Du kan använda alternativet Åtgärda NU i Norton Studio för att lösa de flesta säkerhetshoten på enheten. När du har åtgärdat säkerhetsproblemen ändras det röda fältet med kryssikonen (X) till ett grönt fält med en bockmarkering.

Om din prenumeration på Norton-produkten snart löper ut visas en Norton Studio-panel med en varning på Windows Start -skärmen.

För var och en av dina enheter listar Norton Studio viss säkerhetsstatistik för Norton-produkten för de 30 senaste dagarna. Här finns bland annat informationen om tidsstämpel för senaste genomsökning och den senaste uppdateringen. Du kan även se det antal hot som har identifierats i din enhet, ditt nätverk och på webben. När din Norton-produkt upptäcker sådana hot visar Norton Studio antalet upptäckta hot i huvudfönstret. Du kan även visa prenumerationsstatus för de Norton-produkter som finns installerade på dina olika enheter. Du kan förnya din prenumeration med alternativet Förnya.

Från Norton Studio har du tillgång till andra Norton-produkter. Du kan behöva bläddra åt höger eller vänster i huvudfönstret i Norton Studio för att välja en specifik Norton-produkt. Du kommer åt en Norton-produkt genom att klicka var som helst på produktens panel.

Om Norton Studio

Installera Norton Studio

Logga in i Norton Studio

Aktivera eller inaktivera fjärrhantering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v74591402_nst_retail_1_sv_se
Operativsystem: Windows 8
Senast ändrat: 18/09/2014