Konfigurera inställningar för nätverksproxy

När du använder en proxyserver för att ansluta till Internet måste du ange inställningarna för proxyservern. I fönstret Inställningar för nätverksproxy kan du ange inställningar för automatisk konfiguration, proxyinställningar och inställningar för proxyserverautentisering. Med inställningarna för nätverksproxyn kan du ansluta till Internet medan du kör uppgifter, t.ex. aktiverar produkten eller tar del av supportalternativen.

Så här konfigurerar du inställningarna för nätverksproxy

 1. Starta webbläsaren.

 2. På Norton-menyn, i listrutan Norton väljer du Konfigurera nätverksproxy.

 3. Gör något av följande i fönstret Inställningar för nätverksproxy :

  • Om du vill att webbläsaren ska identifiera inställningar för nätverksanslutning automatiskt, markerar du Identifiera inställningar automatiskt under Automatisk konfiguration.

  • Om proxyservern kräver en URL för automatisk konfiguration, markerar du Använd skript för automatiskt konfiguration under Automatisk konfiguration. Ange webbadressen (t.ex. fil://c:/proxy.pac) i rutan URL.

  • Om en proxyserver används i nätverket markerar du Använd en proxyserver för HTTP-anslutningar under Proxyinställningar. Ange webbadressen eller IP-adressen i rutan Adress och portnummer till proxyservern i rutan Port. Du kan ange ett värde från 1 till 65535.

  • Om proxyservern kräver ett användarnamn och lösenord, markerar du Det krävs behörighet för att ansluta via brandvägg eller proxyserver under Autentisering. Ange Användarnamn och Lösenord i textrutorna.

 4. Klicka på Verkställ i fönstret Inställningar för nätverksproxy.

Åtkomst till Identity Safe-inställningarna från Norton-verktygsfältet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v74007111_identity_safe_standalone_1_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/07/2012